Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Kiến nghị Thủ tướng “cứu” thị trường bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS), nhà đầu tư, người mua nhà được tiếp cận nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn trái phiếu DN riêng lẻ. Theo ông Lê Hoàng […]

Xăng dầu lại trục trặc về nguồn cung (*): Công tác điều hành có vấn đề?

Nguồn cung xăng dầu liên tục gặp trục trặc cho thấy công tác điều hành của cơ quan quản lý đã có vấn đề, cần phải nhìn nhận thấu đáo để sớm giải quyết dứt điểm các rối ren trên thị trường. Xử nghiêm nhưng thiếu tính toán Sau mỗi đợt bất ổn về nguồn […]