Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Hỗ trợ từ 2,2 đến 3,7 triệu đồng với giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11-8-2022 quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hỗ trợ từ 2,2 đến 3,7 […]

Vietcombank 10 lần liên tục được vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất

Theo đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục nằm trong Top 50 các công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022 – đây là danh sách thường niên lần thứ 10 được Forbes Việt Nam thực hiện. Diễn đàn năm 2022 của Forbes Việt Nam quy tụ các chuyên […]

Chuyển công an làm rõ sai phạm nghiêm trọng ở Trường ĐH Đồng Nai

Liên quan sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận chỉ ra 13 sai phạm, trong đó trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, kế toán trưởng, phòng kế hoạch-tài chính… trong giai đoạn 2018-2019. Sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai diễn ra nhiều năm […]