Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Soạn giả Đức Hiền, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long trao tặng tác phẩm viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nhạc sĩ Phạm Hoàng Long (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) trao tặng bức tranh, bài hát “Nhớ bác sáu Dân” do ông sáng tác, phổ thơ Trần Thiện Hà, bà Đặng Thị Phương Thảo – Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tiếp nhận Hướng đến […]