Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Năng suất lao động đi sau Thái Lan 10 năm, lo lãng phí “dân số vàng”

Ngày 31-10, thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) nêu vấn đề lãng phí khi không tận dụng được thời cơ và phát huy thế mạnh của […]