Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Làm thế nào để nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin và mạng xã hội?

Làm thế nào để nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin và mạng xã hội?

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) ngày 22-7 vừa ra quyết định ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biển hiện “tư nhân hoá” báo chí. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Bộ TT-TT […]