Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Hoa ngày Tết

Hoa ngày Tết

Trước đêm giao thừa, người ta háo hức dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa. Trẻ em phụ trách quét và chà sàn. Bếp cần được dọn dẹp trước đêm 23 tháng chạp. Thông thường, chủ gia đình lau bụi và tro (từ hương) trên bàn thờ tổ tiên. Người ta thường tin rằng dọn […]