Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

CUỘC THI VIẾT “HƯƠNG VỊ TẾT”: Thấy bánh chưng là thấy Tết về!

CUỘC THI VIẾT “HƯƠNG VỊ TẾT”: Thấy bánh chưng là thấy Tết về!

Thấy bánh chưng là thấy Tết Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thầy cô giáo, tạo nên không khí chung tay sửa soạn đón tết. Lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn… đã tạo nên những chiếc bánh chưng đậm hồn cốt dân tộc qua bàn tay […]