Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tăng tốc cho đường cao tốc

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11-2-2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía […]

Sắp hết cảnh thiếu thuốc?

Để tháo gỡ một phần khó khăn liên quan việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, ngày 29-6, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập […]