Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tăng tốc cho đường cao tốc

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11-2-2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía […]