Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Đi làm Ngày Quốc khánh 2-9, người lao động được trả lương ra sao?

Quy định của pháp luật về ngày nghỉ lễ, Tết như thế nào? Căn cứ theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ lễ, Tết cụ thể như sau: Điều 112. Nghỉ lễ, Tết 1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, […]