Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID

Theo đó, để lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID, người dùng soạn tin nhắn với cú pháp như sau: “BH(dấu cách)MK(dấu cách)Mã số BHXH” gửi tới đầu số 8079 từ số điện thoại đã kê khai khi đăng ký VssID. Ví dụ: Mã số BHXH 1234567xxx cần lấy lại mật khẩu, bạn soạn tin nhắn gửi […]