Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Top 10 KOL và xu hướng mạng xã hội 2022

Trấn Thành là KOL nổi bật nhất 2022  KOL (Key Opinion Leader- người tư vấn quan điểm chính) nổi bật nhất của năm 2022 là Trấn Thành với 2,34 triệu lượt thảo luận. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố những ngày đầu năm 2023 Kompa với hạng mục Social trend rewind […]