Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Bị lừa mất tiền trong tài khoản, khách hàng sẽ được bảo hiểm bồi thường đến 46 triệu đồng

Bảo an tài khoản là sản phẩm bảo hiểm bảo vệ khách hàng cá nhân trước các rủi ro mất tiền trong tài khoản trước sự gia tăng không ngừng của tội phạm mạng, tội phạm lừa đảo trực tuyến. Thông tin này được ông Đỗ Minh Hoàng, Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ […]