Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Antelope Enterprise Công bố kết quả tài chính nửa cuối và cả năm 2023

(SeaPRwire) –   AEHL Ghi Nhận Tăng Trưởng Doanh Thu 78% Trong Nửa Cuối Và Cả Năm Tài Chính 2023

NEW YORK, ngày 10 tháng 5 năm 2024 — Công ty Cổ phần Antelope Enterprise Holdings Limited (NASDAQ Capital Market: AEHL) (“Antelope Enterprise”, “AEHL” hoặc “Công ty”), đang vận hành KylinCloud, một doanh nghiệp thương mại trực tuyến trên sóng truyền hình tại Trung Quốc với quyền truy cập vào hơn 800.000 người dẫn chương trình và ảnh hưởng viên, hôm nay công bố kết quả tài chính nửa cuối và cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tóm tắt Cả Năm Tài Chính 2023

  • Doanh thu đạt 510,5 triệu Nhân dân tệ (72,1 triệu USD), tăng 78,3% so với 286,3 triệu Nhân dân tệ (42,6 triệu USD) của năm tài chính 2022.
  • Lợi nhuận gộp đạt 53,1 triệu Nhân dân tệ (7,5 triệu USD), tăng 90,0% so với 27,9 triệu Nhân dân tệ (4,1 triệu USD) của năm tài chính 2022.
  • Lỗ ròng đạt 14,5 triệu Nhân dân tệ (2,0 triệu USD), so với mức lỗ ròng 53,6 triệu Nhân dân tệ (8,0 triệu USD) của năm tài chính 2022. Lỗ ròng bao gồm lợi nhuận từ việc bán ngành kinh doanh gạch ốp lát là 73,8 triệu Nhân dân tệ (10,4 triệu USD).
  • Số lượng người dẫn chương trình và ảnh hưởng viên đăng ký trên nền tảng thương mại điện tử trực tuyến tăng từ khoảng 300.000 vào năm 2023 lên 800.000 vào năm 2024.

Will Zhang, Giám đốc Điều hành của Antelope Enterprise, bình luận: “Mức tăng trưởng doanh thu 78% trong cả năm 2023 phản ánh việc thực hiện thành công kế hoạch chiến lược của chúng tôi nhằm tận dụng cơ hội tăng trưởng mạnh của lĩnh vực thương mại điện tử trực tuyến tại Trung Quốc. Doanh nghiệp thương mại điện tử trực tuyến của chúng tôi mở rộng quy mô khi chúng tôi tiến vào các khu vực địa lý mới và tham gia các ngành hàng mới.”

“Là doanh nghiệp tiên phong trong kênh bán hàng quan trọng này, chúng tôi hướng tới cung cấp dịch vụ tiếp thị và phát sóng trực tiếp toàn diện cho các công ty sản phẩm tiêu dùng bằng cách phù hợp đặc điểm sản phẩm của công ty với người dẫn chương trình và ảnh hưởng viên. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hành trình khi chúng tôi mở rộng sang các thị trường mới và thích ứng mô hình kinh doanh của mình cho các khu vực mới. Chúng tôi kế hoạch tận dụng đà tăng trưởng để thúc đẩy doanh số ảnh hưởng trong các thị trường mới.”

“Chúng tôi có cơ hội thị trường toàn cầu khổng lồ ngay trước mắt và tin rằng chúng tôi có các nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng và văn hóa đội ngũ mạnh mẽ để đạt được tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng công nghệ đột phá và đổi mới về mặt hệ sinh thái B2C. Tôi thực sự phấn khích về mô hình kinh doanh độc đáo và năng lực thực thi của chúng tôi, và tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tạo giá trị cho tất cả các bên liên quan,” kết luận CEO Will Zhang.

Kết Quả Nửa Cuối Năm 2023

Doanh thu trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 201,3 triệu Nhân dân tệ (27,5 triệu USD), tăng 19,7% so với 168,1 triệu Nhân dân tệ (24,1 triệu USD) cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng doanh thu là do doanh thu từ KylinCloud, doanh nghiệp thương mại trực tuyến của Công ty, chiếm 99% và 96% tổng doanh thu nửa cuối năm 2023 và 2022.

Lợi nhuận gộp trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 5,9 triệu Nhân dân tệ (0,7 triệu USD), so với 26,0 triệu Nhân dân tệ (3,7 triệu USD) cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm lợi nhuận gộp là do chi phí đã tăng 37,5% do tăng trưởng nhanh chóng của doanh nghiệp thương mại điện tử của Công ty. Trong nửa cuối năm 2023, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 2,9% so với mức 15,5% của nửa cuối năm 2022.

Thu nhập khác trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 0,9 triệu Nhân dân tệ (0,1 triệu USD), so với 1,3 triệu Nhân dân tệ (0,2 triệu USD) cùng kỳ năm 2022. Thu nhập khác chủ yếu bao gồm lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá và trợ cấp chính phủ.

Chi phí bán hàng và phân phối trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 3,2 triệu Nhân dân tệ (0,3 triệu USD), so với 14,5 triệu Nhân dân tệ (2,1 triệu USD) cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm chi phí bán hàng và phân phối chủ yếu do giảm chi phí hoa hồng và quảng cáo, khuyến mại so với cùng kỳ năm 2022.

Chi phí quản lý trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 50,3 triệu Nhân dân tệ (7,0 triệu USD), so với 21,6 triệu Nhân dân tệ (3,1 triệu USD) cùng kỳ năm 2022. Sự tăng chi phí quản lý chủ yếu do chi phí tư vấn tăng 11,9 triệu Nhân dân tệ, chi phí tiền lương tăng 9,8 triệu Nhân dân tệ, chi phí quảng cáo tăng 1,7 triệu Nhân dân tệ, chi phí nghiên cứu và phát triển tăng 1,3 triệu Nhân dân tệ cũng như các chi phí tăng thêm khác.

Lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh tiếp tục trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 49,0 triệu Nhân dân tệ (6,8 triệu USD), so với 6,1 triệu Nhân dân tệ (0,9 triệu USD) cùng kỳ năm 2022. Sự tăng lỗ ròng tổng cộng chủ yếu do tăng chi phí đã tăng và chi phí quản lý trong nửa cuối năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Lỗ mỗi cổ phiếu cơ bản và loãng từ hoạt động kinh doanh tiếp tục trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 15,66 Nhân dân tệ (2,52 USD), so với mức lỗ 7,30 Nhân dân tệ (1,10 USD) cùng kỳ năm 2022.

Lưu ý về Kết quả Sáu tháng

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Các kết quả tài chính trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được trình bày trong thông cáo báo chí này chưa được kiểm toán. Nó bao gồm các tính toán hoặc số liệu được lập nội bộ bởi Ban Quản trị. Kiểm toán viên đăng ký độc lập của Công ty chưa kiểm tra hoặc kiểm toán, và không bày tỏ ý kiến về kết quả sáu tháng. Không có đảm bảo rằng kết quả thực tế của Công ty trong các giai đoạn được trình bày ở đây không khác biệt với kết quả tài chính sáu tháng được trình bày, và những sự khác biệt như vậy có thể là đáng kể. Những kết quả tài chính này không nên được xem như bộ báo cáo tài chính đầy đủ được lập theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) và không nhất thiết phản ánh kết quả có thể đạt được trong các giai đoạn tương