Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

ATA Creativity Global nhận được thông báo của Nasdaq về tình trạng không đạt yêu cầu về giá thầu tối thiểu

(SeaPRwire) –   BẮC KINH, Ngày 07 tháng 06 năm 2024 — ATA Creativity Global (“ACG” hoặc “Công ty”, Nasdaq: AACG), một công ty dịch vụ giáo dục quốc tế tập trung vào việc cung cấp các trải nghiệm học tập chất lượng, bồi dưỡng và tăng cường khả năng sáng tạo cho học sinh, hôm nay đã công bố rằng Công ty đã nhận được một lá thư viết tay từ Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) ngày 29 tháng 05 năm 2024, thông báo cho Công ty rằng Công ty không còn đáp ứng được yêu cầu giá thầu tối thiểu được quy định trong Quy định niêm yết của Nasdaq dành cho việc niêm yết liên tục trên Nasdaq vì giá thầu đóng cửa cho cổ phiếu lưu ký Hoa Kỳ của Công ty (“ADS”) được niêm yết trên Nasdaq thấp hơn 1,00 đô la Mỹ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp.

Quy định niêm yết 5450(a)(1) của Nasdaq yêu cầu các chứng khoán được niêm yết phải duy trì giá thầu tối thiểu là 1,00 đô la Mỹ/cổ phiếu và Quy định niêm yết 5810(c)(3)(A) của Nasdaq quy định rằng tình trạng không đáp ứng được yêu cầu giá thầu tối thiểu tồn tại nếu tình trạng thiếu hụt kéo dài trong thời gian 30 ngày giao dịch liên tiếp.

Thư của Nasdaq không ảnh hưởng gì đến việc Công ty niêm yết trên Nasdaq Global Market. ADS của Công ty sẽ tiếp tục được giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán là “AACG”.

Theo Quy định niêm yết 5810(c)(3)(A) của Nasdaq, Công ty đã được cung cấp 180 ngày theo lịch hoặc cho đến ngày 25 tháng 11 năm 2024 để tuân thủ Quy định niêm yết 5450(a)(1) của Nasdaq. Nếu vào bất kỳ lúc nào trước ngày 25 tháng 11 năm 2024, giá thầu của ADS của Công ty đóng cửa ở mức 1,00 đô la Mỹ trở lên trong tối thiểu 10 ngày giao dịch liên tiếp, Nasdaq sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho biết Công ty đã tuân thủ lại yêu cầu giá thầu tối thiểu và vấn đề sẽ được đóng lại.

Trong trường hợp Công ty không tuân thủ lại trước ngày 25 tháng 11 năm 2024, Công ty có thể đủ điều kiện để có thêm thời gian tuân thủ nếu Công ty đáp ứng được yêu cầu niêm yết liên tục về giá trị thị trường của cổ phiếu do công chúng nắm giữ và tất cả các tiêu chuẩn niêm yết ban đầu cho Thị trường vốn Nasdaq, ngoại trừ yêu cầu giá thầu tối thiểu. Để đủ điều kiện, Công ty cần gửi cho Nasdaq thông báo bằng văn bản về ý định khắc phục tình trạng thiếu hụt trong giai đoạn tuân thủ thứ hai.

Hoạt động kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng bởi Thư của Nasdaq. Công ty có ý định theo dõi chặt chẽ giá thầu đóng cửa của ADS từ nay đến ngày 25 tháng 11 năm 2024 và tìm cách khắc phục tình trạng thiếu hụt trong thời gian tuân thủ quy định.

Giới thiệu về ATA Creativity Global

ATA Creativity Global là một công ty dịch vụ giáo dục quốc tế tập trung vào việc cung cấp các trải nghiệm học tập chất lượng, bồi dưỡng và tăng cường khả năng sáng tạo cho học sinh. ATA Creativity Global cung cấp một loạt các dịch vụ giáo dục gồm chủ yếu là đào tạo danh mục đầu tư, dịch vụ học tập dựa trên nghiên cứu, tư vấn du học nước ngoài và các dịch vụ giáo dục khác thông qua mạng lưới trung tâm đào tạo của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của ACG tại .

Lưu ý thận trọng về Tuyên bố hướng tới tương lai
Thư báo chí này có chứa các tuyên bố có thể cấu thành tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và Mục 21E của Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi, và theo định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tụng kiện Chứng khoán tư nhân năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “nên”, “có thể”, “mong đợi”, “dự đoán”, “nhằm tới”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin rằng”, “ước tính”, “dự đoán”, “triển vọng”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự khác. ACG cũng có thể đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng lời trong các báo cáo định kỳ gửi SEC, trong báo cáo thường niên gửi cho cổ đông, trong các thông cáo báo chí và tài liệu viết khác và trong các tuyên bố bằng lời do các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của mình đưa ra với các bên thứ ba. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin, kế hoạch và kỳ vọng của ACG, đều là những tuyên bố hướng tới tương lai. Tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến những rủi ro và bất trắc vốn có, thông tin chi tiết được đưa vào các hồ sơ của Công ty tại SEC. Do những lý do này và những lý do khác, các nhà đầu tư được khuyến cáo không nên dựa quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong thư báo chí này. Tất cả thông tin được cung cấp trong thư báo chí này là thông tin tính đến ngày trong thư báo chí này và ACG không có nghĩa vụ cập nhật thông tin như vậy để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày này, ngoại trừ khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

Để biết thêm thông tin về công ty của chúng tôi, vui lòng liên hệ với những người sau:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Tại Công ty Quan hệ nhà đầu tư
ATA Creativity Global The Equity Group Inc.
Ruobai Sima, CFO Carolyne Y. Sohn, Phó chủ tịch
+86 10 6518 1133 x 5518 408-538-4577
   
  Alice Zhang, Cộng sự
  212-836-9610