Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Cabka công bố Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ năm 2024 vào ngày 30 tháng 5

(SeaPRwire) –   Amsterdam 18 tháng 4 năm 2024. Cabka N.V. (cùng với các công ty con “Cabka”, hoặc “Công ty”), một công ty chuyên chuyển đổi chất thải nhựa khó tái chế thành Bao bì Vận chuyển Có thể Sử dụng lại (RTP) đổi mới, niêm yết tại Sàn giao dịch Amsterdam, mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đồng thời (Đại hội) của Công ty, sẽ được tổ chức vào Thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024 lúc 14 giờ CEST.

Công ty mong đợi được chào đón cổ đông trực tiếp tại khách sạn Crown Plaza Amsterdam South, Phòng “Times Square”, đường George Gershwinlaan 101, 1082 MT Amsterdam, Hà Lan. Đăng ký tham dự Đại hội bắt đầu từ 13 giờ CEST. Ngôn ngữ của Đại hội sẽ là tiếng Anh.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Khai mạc

2. Năm tài chính 2023

(a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2023

(b) Báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban giám sát cho năm tài chính 2023 (biểu quyết tư vấn)

(c) Thông qua báo cáo tài chính công ty và hợp nhất cho năm tài chính 2023 bao gồm phân bổ kết quả ròng cho năm tài chính 2023 (biểu quyết)

(d) Phân phối liên quan đến năm tài chính 2023 và sửa đổi liên quan đến điều lệ công ty (biểu quyết)

3. Miễn trừ

(a) Miễn trừ cho các giám đốc điều hành cho năm tài chính 2023 (biểu quyết)

(b) Miễn trừ cho các giám sát viên cho năm tài chính 2023 (biểu quyết)

4. Tái cử kiểm toán viên bên ngoài cho năm tài chính 2024 (biểu quyết)

5. Sửa đổi điều lệ công ty (biểu quyết)

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, dưới sự chấp thuận của Ban giám sát, mua lại cổ phiếu thường (biểu quyết)

7. Ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị, dưới sự chấp thuận của Ban giám sát, là cơ quan có thẩm quyền để (i) phát hành cổ phiếu thường và (ii) hạn chế hoặc loại trừ quyền thế chấp trước khi phát hành cổ phiếu thường (biểu quyết)

8. Cập nhật hoạt động kinh doanh

9. Bất kỳ công việc kinh doanh nào khác

10. Kết thúc

GIẢI TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Nội dung 2(a): Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm tài chính 2023

Trình bày bởi Hội đồng quản trị về hiệu suất của Công ty trong năm 2023 và thảo luận về báo cáo hàng năm của Hội đồng quản trị soạn thảo bằng tiếng Anh, được đưa vào báo cáo năm 2023 (có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi: ).

Nội dung 2(b): Báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban giám sát cho năm tài chính 2023 (biểu quyết tư vấn)

Theo điều 2: 135b khoản 2 Bộ luật Dân sự Hà Lan, hàng năm báo cáo tiền lương sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ để biểu quyết tư vấn. Báo cáo tiền lương báo cáo về việc thực hiện và thực thi chính sách tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban giám sát (chính sách tiền lương (chính sách tiền lương bao gồm cả hai chính sách) trong năm tài chính 2023, có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi: ). Báo cáo tiền lương được đưa vào trang 83 – 90 của báo cáo năm 2023. Cổ đông được yêu cầu biểu quyết thông qua báo cáo tiền lương này.

Nội dung 2(c): Thông qua báo cáo tài chính công ty và hợp nhất cho năm tài chính 2023 bao gồm phân bổ kết quả ròng cho năm tài chính 2023 (biểu quyết)

Đề nghị thông qua báo cáo tài chính công ty và hợp nhất cho năm tài chính 2023 được soạn thảo bởi Hội đồng quản trị và đưa vào trong báo cáo năm 2023. Báo cáo tài chính được soạn thảo bằng tiếng Anh và kiểm toán đã được thực hiện bởi
BDO Audit & Assurance B.V.

Báo cáo tài chính công ty cho năm tài chính 2023 hiện tại lỗ ròng là 1.375.000 EUR. Bằng cách thông qua báo cáo tài chính công ty cũng quyết định phân bổ khoản lỗ ròng cho năm tài chính 2023 vào các khoản lỗ chưa phân phối.

Nội dung 2(d): Phân phối liên quan đến năm tài chính 2023 và sửa đổi liên quan đến điều lệ công ty (biểu quyết)

Như thông báo trong thông cáo báo chí ngày 19 tháng 3 năm 2024 và theo điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đề xuất, với sự chấp thuận của Ban giám sát, phân phối cho các chủ sở hữu cổ phiếu thường tổng số tiền 0,15 EUR mỗi cổ phiếu thường dưới dạng hoàn trả vốn. Điều này có nghĩa là quyết định chính thức giảm vốn của Công ty (kapitaalvermindering) sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất quy trình giảm vốn chính thức bao gồm thời gian phản đối hai tháng cho các chủ nợ (crediteurenverzet).

Để có thể thực hiện phân phối dưới dạng vốn đã hoàn trả, hai sửa đổi tiếp theo phải được thực hiện đối với điều lệ hiện tại của Công ty, đầu tiên là tăng giá trị danh nghĩa của cổ phiếu từ 0,01 EUR lên 0,16 EUR, do đó tăng vốn điều lệ phát hành của Côngty từ khoản phụ trội cổ phiếu được công nhận cho mục đích thuế Hà Lan; và thứ hai là giảm giá trị danh nghĩa của cổ phiếu từ 0,16 EUR trở lại giá trị danh nghĩa hiện tại là 0,01 EUR, do đó giảm vốn điều lệ phát hành của Công ty, khoản giảm giá trị danh nghĩa của cổ phiếu thường sẽ được thanh toán cho cổ đông dưới dạng phần hoàn trả vốn của phân phối và khoản giảm giá trị danh nghĩa của cổ phiếu đặc biệt sẽ được phân bổ vào khoản phụ trội cổ phiếu chung (algemene agioreserve) của Công ty. Xin quý vị tham khảo văn bản đề xuất sửa đổi điều lệ bằng tiếng Anh và tiếng Hà Lan, có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

Do đó, đề xuất bao gồm ba phần:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

  1. Đề xuất thực hiện phân phối như đã nêu;
  2. Đề xuất, với sự chấp thuận của Ban giám sát, sửa đổi điều lệ công ty bằng cách tăng giá trị danh nghĩa của cổ phiếu từ 0,01 EUR lên 0,16 EUR, do đó tăng vốn điều lệ phát hành của Công ty từ khoản phụ trội cổ phiếu được công nhận cho mục đích thuế Hà Lan; và
  3. Đề xuất, với sự chấp thuận của Ban