Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Chindata Group Thông báo hoàn tất giao dịch thoái vốn công khai

(SeaPRwire) –   HÀ NỘI, ngày 19 tháng 12 năm 2023 – Chindata Group Holdings Limited (“Chindata Group” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: CD), nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp trung tâm dữ liệu không phụ thuộc nhà cung cấp ở châu Á – Thái Bình Dương, hôm nay thông báo hoàn tất việc sáp nhập (“Việc sáp nhập”) với BCPE Chivalry Merger Sub Limited (“Merger Sub”), một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của BCPE Chivalry Bidco Limited (“Cha mẹ”), theo thỏa thuận và kế hoạch sáp nhập đã công bố trước đó ngày 11 tháng 8 năm 2023 (“Thỏa thuận sáp nhập”). Kết quả của Việc sáp nhập, Công ty không còn là một công ty niêm yết công khai và trở thành một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Cha mẹ.

Theo điều khoản của Thỏa thuận sáp nhập, đã được cổ đông của Công ty thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ bất thường vào ngày 4 tháng 12 năm 2023, mỗi cổ phiếu thường lớp A và cổ phiếu thường lớp B của Công ty (“Cổ phiếu”) đang lưu hành ngay trước thời điểm hiệu lực của Việc sáp nhập (“Thời điểm hiệu lực”), ngoại trừ (i) cổ phiếu được coi là đóng góp cho BCPE Chivalry Topco Limited bởi các cổ đông góp vốn (như định nghĩa trong Thỏa thuận sáp nhập), (ii) cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu đại diện bằng chứng khoán lưu ký Mỹ (mỗi chứng khoán lưu ký Mỹ đại diện cho hai cổ phiếu thường lớp A), (iii) cổ phiếu (bao gồm chứng khoán lưu ký Mỹ tương ứng với các cổ phiếu đó) do Công ty hoặc Ngân hàng New York Mellon nắm giữ và dành cho phát hành và phân bổ theo Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2020 được Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 (cổ phiếu được mô tả ở các đoạn (i) đến (iii) trên đây là “Cổ phiếu loại trừ”), (iv) cổ phiếu thuộc sở hữu của những người nắm giữ đã hợp pháp thực hiện và không rút lại hoặc mất quyền kháng nghị việc sáp nhập theo Điều 238 của Luật công ty (Sửa đổi) của Quần đảo Cayman, và (v) cổ phiếu đại diện bằng chứng khoán lưu ký Mỹ, sẽ bị hủy bỏ và không còn tồn tại để đổi lấy quyền nhận 4,30 USD Mỹ mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt không lãi suất và sau khi trừ thuế nếu có.

Mỗi chứng khoán lưu ký Mỹ đang lưu hành ngay trước Thời điểm hiệu lực (ngoại trừ chứng khoán lưu ký Mỹ đại diện cho Cổ phiếu loại trừ), cùng với mỗi cổ phiếu thường lớp A đại diện bởi chứng khoán lưu ký Mỹ đó, sẽ bị hủy bỏ để đổi lấy quyền nhận 8,60 USD Mỹ mỗi chứng khoán lưu ký Mỹ (trừ 5,00 USD hoặc ít hơn mỗi 100 chứng khoán lưu ký Mỹ bị hủy và bất kỳ phí và chi phí nào phát sinh theo điều khoản của hiệp định lưu ký ngày 29 tháng 9 năm 2020 giữa Công ty, Ngân hàng lưu ký và tất cả các chủ sở hữu chứng khoán lưu ký Mỹ được phát hành theo đó) không lãi suất và sau khi trừ thuế nếu có.

Công ty cũng thông báo hôm nay rằng nó đã yêu cầu ngừng giao dịch chứng khoán lưu ký Mỹ của mình trên Sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu Nasdaq (“Nasdaq”) kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 (theo giờ New York). Công ty đã yêu cầu Nasdaq gửi Mẫu 25 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) thông báo về việc loại bỏ chứng khoán lưu ký Mỹ của Công ty khỏi Nasdaq và hủy đăng ký các chứng khoán đăng ký của Công ty. Việc hủy đăng ký sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi nộp Mẫu 25 hoặc thời hạn ngắn hơn do SEC quy định. Công ty dự định ngừng các nghĩa vụ báo cáo theo Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934 bằng cách nộp Mẫu 15 với SEC sau khoảng 10 ngày kể từ khi nộp Mẫu 25.

Về Chindata Group

Chindata Group là nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp trung tâm dữ liệu không phụ thuộc nhà cung cấp ở châu Á – Thái Bình Dương mới nổi, là người mở đường trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu siêu lớn thế hệ tiếp theo tại Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á, tập trung vào toàn bộ vòng đời lập kế hoạch, đầu tư, thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng hệ sinh thái trong ngành công nghiệp CNTT.

Chindata Group vận hành hai thương hiệu con: “Chindata” và “Bridge Data Centres”. Chindata vận hành các cụm cơ sở hạ tầng cụm siêu đậm đặc IT tại khu vực Bắc Kinh, khu vực đồng bằng sông Dương Tử và khu vực Vịnh Quảng Châu, ba khu vực kinh tế then chốt tại Trung Quốc, và trở thành động lực của nền kinh tế kỹ thuật số khu vực. Bridge Data Centres, với đội ngũ phát triển và vận hành quốc tế hàng đầu trong ngành, sở hữu các cụm trung tâm dữ liệu có thể triển khai nhanh tại Malaysia và Ấn Độ, và tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở các thị trường mới nổi châu Á – Thái Bình Dương khác.

Tuyên bố an toàn bến

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Tuyên bố dự báo trong thông cáo này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “luật an toàn bến” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố dự báo tương lai này có thể xác định được bằng các ngôn ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “mong đợi”, “hướng tới”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “tiềm năng”, “tiếp tục” hoặc các biểu hiện tương tự khác. Bên cạnh đó, triển vọng kinh doanh và trích dẫn của lãnh đạo trong thông cáo này, cũng như các kế hoạch và chiến lược hoạt động của Chindata Group, đều chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Chindata Group cũng có thể đưa ra các tuyên bố dự báo tương lai bằng văn bản hoặc miệng trong các báo cáo đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, báo cáo thường niên gửi cổ đông, thông cáo báo chí và các tài liệu viết hoặc các phát biểu của lãnh đạo, giám đốc hoặc nhân viên với bên thứ ba. Những tuyên bố không dựa trên sự kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Chindata Group, đều là các tuyên bố dự báo tương lai. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào bao gồm nhưng không giới hạn đến các yếu tố sau: mục tiêu và chiến lược của Chindata Group; tình hình phát triển kinh doanh, tài chính và kết quả hoạt động trong tương lai của công ty; sự cạnh tranh dự kiến trên thị trường trung tâm dữ liệu và CNTT; khả năng huy động vốn đầy đủ hoặc huy động thêm vốn trong tương lai để đáp ứng nhu cầu vốn; khả năng duy trì các lợi thế cạnh tranh; khả năng duy trì và củng