Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

DDC Enterprise Limited Báo cáo về Thông báo Không tuân thủ Chuẩn tiếp tục niêm yết trên Sàn giao dịch Mỹ

(SeaPRwire) –   NEW YORK, 26 tháng 4 năm 2024 — CÔNG TY TNHH DDC ENTERPRISE LIMITED (NYSE AMERICAN: DDC) (“DAYDAYCOOK” HOẶC “CÔNG TY”) thông báo hôm nay rằng vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, Công ty nhận được thông báo từ NYSE American (“Sàn giao dịch”) rằng hiện tại Công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn giao dịch liên tục được quy định tại Mục 1003(a)(i) của Hướng dẫn Công ty NYSE American, yêu cầu Công ty có vốn chủ sở hữu trị giá 2 triệu USD trở lên nếu Công ty báo cáo lỗ từ hoạt động tiếp tục và/hoặc lỗ ròng trong hai trong số ba năm tài chính gần nhất. Sàn giao dịch chỉ ra rằng vì Công ty báo cáo bị thâm hụt vốn chủ sở hữu trị giá (222.572.936) USD vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 và lỗ từ hoạt động tiếp tục và/hoặc lỗ ròng trong hai năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty không tuân thủ Mục 1003(a)(i) của Hướng dẫn Công ty.

Ban giám sát Sàn giao dịch cũng xác định rằng hiện tại Công ty cũng không đủ điều kiện cho bất kỳ ngoại lệ nào trong Mục 1003(a) của Hướng dẫn Công ty về yêu cầu vốn chủ sở hữu, và yêu cầu Công ty nộp kế hoạch tuân thủ (kế hoạch) vào ngày 23 tháng 5 năm 2024, giải thích cách Công ty dự định lấy lại sự tuân thủ cho đến ngày 23 tháng 10 năm 2025.

Nếu Công ty không nộp kế hoạch hoặc nếu kế hoạch không được chấp nhận, Công ty sẽ phải chịu các thủ tục loại bỏ niêm yết. Nếu kế hoạch được Sàn giao dịch chấp nhận, Công ty sẽ phải chịu kiểm tra định kỳ bao gồm giám sát quý cho sự tuân thủ với kế hoạch. Hơn nữa, nếu kế hoạch được chấp nhận nhưng Công ty không tuân thủ các tiêu chuẩn giao dịch liên tục cho đến ngày 23 tháng 10 năm 2025 hoặc nếu Công ty không tiến triển phù hợp với kế hoạch trong thời gian kế hoạch, ban giám sát Sàn giao dịch sẽ khởi xướng các thủ tục loại bỏ niêm yết khi thích hợp. Công ty có thể kháng cáo quyết định loại bỏ niêm yết của ban giám sát theo Mục 1010 và Phần 12 của Hướng dẫn Công ty.

Hiện tại Công ty đang nỗ lực cung cấp cho Sàn giao dịch một kế hoạch thỏa đáng trước ngày 23 tháng 5 năm 2024. Cho đến khi Công ty lấy lại sự tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn giao dịch liên tục áp dụng, Công ty sẽ tiếp tục được liệt kê trong danh sách các công ty không tuân thủ của NYSE American, và biểu tượng tuân thủ (“BC”) sẽ tiếp tục được phổ biến cùng mã chứng khoán của Công ty.

Trong khi đó, cổ phiếu lớp A của Công ty sẽ tiếp tục được niêm yết trên NYSE American trong khi Công ty cố gắng lấy lại sự tuân thủ với các tiêu chuẩn niêm yết, tuân thủ các yêu cầu giao dịch liên tục khác. Thông báo của NYSE American không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc nghĩa vụ báo cáo của Công ty theo quy định và quy tắc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Về DayDayCook – Nhà lãnh đạo trong đổi mới thực phẩm

Thành lập vào năm 2012, DayDayCook là một thương hiệu tiêu dùng dẫn đầu về nội dung cung cấp các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn dễ dàng và tiện lợi như sẵn sàng nấu, sẵn sàng nấu hoặc sẵn sàng ăn của châu Á. Công ty tập trung vào các giải pháp bữa ăn lành mạnh và đổi mới với mạng lưới bán hàng đa kênh đang phát triển mạnh ở Trung Quốc và Mỹ cũng như thông qua sự hiện diện trực tuyến toàn cầu mạnh mẽ. Công ty xây dựng nhận diện thương hiệu thông qua nội dung ẩm thực và lối sống trên các phương tiện truyền thông xã hội chính và nền tảng thương mại điện tử.

Tuyên bố tương lai

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là tuyên bố tương lai, bao gồm, ví dụ, tuyên bố về hoàn tất mua lại, doanh thu, tăng trưởng và mở rộng dự kiến. Những tuyên bố tương lai này liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty về sự kiện và tình huống trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính. Những tuyên bố tương lai này cũng dựa trên các giả định về chiến lược và môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Công ty. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) các tuyên bố này bằng cách sử dụng từ ngữ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “có khả năng” hoặc các từ ngữ tương tự hoặc các biểu thị tương tự khác về tính không chắc chắn. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố tương lai để phản ánh sự kiện hoặc tình huống sau khi xảy ra, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được biểu đạt trong các tuyên bố tương lai này là hợp lý, song Công ty không đảm bảo rằng những kỳ vọng đó sẽ đúng, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kỳ vọng được đưa ra và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả tương lai của Công ty trong tài liệu đăng ký và các tài liệu khác của Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Liên hệ:

Nhà đầu tư:
CORE IR
Matt Blazei
mattb@coreir.com

Truyền thông:
CORE PR
Kati Waldenburg
pr@coreir.com

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.