Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Ebang International Báo cáo kết quả tài chính cho năm tài chính 2023

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, ngày 26 tháng 4 năm 2024 — Công ty Ebang International Holdings Inc. (Nasdaq: EBON, “Công ty”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) hôm nay công bố báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Những điểm nổi bật về hoạt động và tài chính trong năm tài chính 2023

Tổng doanh thu ròng trong năm tài chính 2023 giảm 85,0% xuống còn 4,9 triệu USD, so với 32,3 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Lỗ gộp trong năm tài chính 2023 là 16,7 triệu USD, so với lợi nhuận gộp là 15,4 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Lỗ ròng trong năm tài chính 2023 là 38,0 triệu USD, so với 45,8 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Ông Dong Hu, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Công ty, bình luận: “Cơ hội và thách thức đồng tồn tại kể từ năm 2023; tuy nhiên, việc phê duyệt và niêm yết các quỹ ETF Bitcoin trên thị trường đã mang lại cho chúng ta một tia hy vọng cho tương lai của thị trường tiền điện tử. Việc củng cố hệ thống và chế độ quản lý Fintech đã khiến cam kết của chúng tôi về các cơ chế tuân thủ trở nên vững chắc hơn. Bất chấp biến động trong ngành và tác động của môi trường kinh tế vi mô, chúng tôi vẫn giữ vững lý tưởng ban đầu và nỗ lực phát triển và cải thiện các ngành kinh doanh Fintech toàn cầu của mình. Đối với năm tài chính 2023, doanh thu chúng tôi thu được từ hoạt động giao dịch tiền điện tử và thanh toán xuyên biên giới, đổi ngoại tệ đã tăng khoảng 36% so với năm tài chính 2022. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới sản phẩm và công nghệ, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh để đáp ứng với môi trường thị trường luôn thay đổi, tinh gọn chi phí và chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chuẩn bị cho các cơ hội mới trên thị trường.”

Kết quả tài chính năm tài chính 2023

Tổng doanh thu ròng trong năm tài chính 2023 giảm 85,0% xuống còn 4,9 triệu USD, so với 32,3 triệu USD trong năm tài chính 2022, chủ yếu do: (1) phá sản của ngân hàng tiền điện tử tại Hoa Kỳ và phơi bày một số vụ gian lận trên các nền tảng giao dịch quốc tế, khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023; và (2) sự thiếu hụt doanh thu trong năm 2023 từ khoản thanh toán một lần tương ứng với việc ghi nhận doanh thu 173,4 triệu NDT (khoảng 25,8 triệu USD) trong năm 2022 sau khi nhận được 173,4 triệu NDT từ hai khách hàng cũ trước đó theo kết quả trung gian tòa án.

Chi phí hoạt động trong năm tài chính 2023 tăng 27,4% lên 21,6 triệu USD, so với 16,9 triệu USD trong năm tài chính 2022, chủ yếu do khoản suy giảm 16,7 triệu USD về thuế giá trị gia tăng phải thu được ghi nhận vào chi phí hoạt động trong năm tài chính 2023 do dự kiến không thu hồi được thuế giá trị gia tăng trong tương lai gần; và được bù trừ bởi việc giảm khoản suy giảm hàng tồn kho từ 6,5 triệu USD trong năm tài chính 2022 xuống còn 0,3 triệu USD trong năm tài chính 2023.

Lỗ gộp trong năm tài chính 2023 là 16,7 triệu USD, so với lợi nhuận gộp là 15,4 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Tổng chi phí hoạt động trong năm tài chính 2023 giảm 41,7% xuống 36,9 triệu USD, so với 63,4 triệu USD trong năm tài chính 2022, chủ yếu do giảm cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý chung.

  • Chi phí bán hàng trong năm tài chính 2023 giảm 3,2% xuống 1,9 triệu USD, so với 2,0 triệu USD trong năm tài chính 2022, chủ yếu do giảm chi phí quảng cáo và tiếp thị liên quan đến các ngành kinh doanh Fintech của chúng tôi.
  • Chi phí quản lý chung trong năm tài chính 2023 giảm 28,7% xuống 29,0 triệu USD, so với 40,7 triệu USD trong năm tài chính 2022, chủ yếu do giảm chi phí khấu hao và chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu.
  • Sụt giảm giá trị tài sản vô hình trong năm tài chính 2023 là 3,7 triệu USD. Số 3,7 triệu USD này liên quan đến khoản lỗ suy giảm giá trị tài sản vô hình trong năm tài chính 2023.
  • Sụt giảm giá trị goodwill trong năm tài chính 2023 là 2,3 triệu USD. Công ty không có khoản sụt giảm giá trị goodwill trong năm tài chính 2022. Khoản sụt giảm giá trị goodwill trong năm tài chính 2023 đại diện cho khoản lỗ suy giảm giá trị goodwill phát sinh từ một thương vụ mua bán kinh doanh đóng cửa vào tháng 3 năm 2022 do kết quả kiểm tra hàng năm về sụt giảm giá trị goodwill.

Lợi nhuận từ việc thoái vốn các công ty con trong năm tài chính 2023 là 0,008 triệu USD, so với 0,006 triệu USD trong năm tài chính 2022. Lợi nhuận từ việc thoái vốn các công ty con chủ yếu là do việc thoái vốn Công ty EBONEX PTE. LTD. trong năm tài chính 2023 và việc thoái vốn Công ty Ebang Hongling và Wuhai Ebang trong năm tài chính 2022.

Lỗ từ hoạt động trong năm tài chính 2023 là 53,6 triệu USD, so với lỗ từ hoạt động là 48,0 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Lợi nhuận từ tiền gửi trong năm tài chính 2023 là 11,9 triệu USD, so với 4,4 triệu USD trong năm tài chính 2022. Sự tăng lên chủ yếu do Công ty sử dụng nhiều hơn các khoản tiền gửi cố định trong năm tài chính 2023.

Lợi nhuận khác trong năm tài chính 2023 là 1,1 triệu USD, so với 1,0 triệu USD trong năm tài chính 2022. Lợi nhuận khác trong năm tài chính 2023 chủ yếu là do Công ty tiếp quản các khoản tiền đặt cọc của khách hàng thu thập từ những năm trước do khách hàng vi phạm hợp đồng với Công ty.

Lỗ ròng trong năm tài chính 2023 là 38,0 triệu USD, so với 45,8 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Lỗ ròng phải chịu của Công ty Ebang International Holdings Inc. trong năm tài chính 2023 là 36,8 triệu USD, so với 43,9 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Lỗ cơ bản và lỗ loãng trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2023 là 5,86 USD, so với lỗ cơ bản và lỗ loãng trên mỗi cổ phiếu là 7,03 USD trong năm tài chính 2022.

Tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn là 241,6 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, so với 251,3 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Về Công ty Ebang International Holdings Inc.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Công ty Ebang International Holdings Inc. là một công ty công nghệ blockchain và Fintech toàn cầu với năng lực thiết kế bộ vi xử lý ứng dụng tích hợp cụ thể (ASIC). Với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực, Công ty đã trở thành nhà sản xuất máy đào Bitcoin to