Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

FigBytes Tăng cường Giải pháp Phạm vi 3 với Phân tích Kịch bản và Theo dõi Phát thải Nâng cao

Ottawa, Ontario Ngày 26 tháng 9 năm 2023 – FigBytes, nhà sáng tạo của Nền tảng Tính bền vững hàng đầu dành cho các tổ chức tập trung vào tác động, hôm nay đã công bố bản phát hành giải pháp Phạm vi 3 nâng cấp và một số bản cập nhật hỗ trợ cho nền tảng của mình. Với những tiến bộ này, giải pháp Phạm vi 3 đổi mới của FigBytes trao quyền cho các tổ chức cải thiện đáng kể cách họ đo lường, quản lý và tối ưu hóa việc theo dõi phát thải Phạm vi 3 của mình, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về các sáng kiến ​​giảm phát thải và chương trình tính bền vững tổng thể của một tổ chức.

“Phát thải phạm vi 3 là một thành phần ngày càng quan trọng của chiến lược giảm cacbon, chủ yếu được thúc đẩy bởi Chỉ thị Báo cáo Tính bền vững Doanh nghiệp của EU (CSRD) và các quy định khác kết hợp các khuyến nghị của Ủy ban Khung tiết lộ Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD)”, Alastair Foyn, Chuyên gia phân tích, Rủi ro Khí hậu và Không phát thải thuần tại Verdantix giải thích. “Tuy nhiên, quản lý Phạm vi 3 bị cản trở bởi thiếu dữ liệu sơ cấp, khả năng hiển thị chuỗi cung ứng kém và các yêu cầu về mặt hậu cần của việc tham gia và thu thập dữ liệu của nhà cung cấp.”

Phát thải phạm vi 3, bao gồm phát thải gián tiếp từ mạng lưới nhà cung cấp của một tổ chức, đã lâu đời gây ra thách thức cho các công ty nỗ lực giảm dấu chân cacbon của họ và báo cáo chính xác khí nhà kính phát thải Phạm vi 3 của họ. Đảm bảo các tổ chức đang mua sắm từ các nhà cung cấp bền vững cũng như tích cực tham gia với các nhà cung cấp của họ để thay đổi thực tiễn của họ thêm phức tạp cho các tổ chức. Nhiều giải pháp hiện có thiếu sót trong việc cung cấp dữ liệu phát thải toàn diện trong suốt chuỗi cung ứng. Giải pháp Phạm vi 3 nâng cấp của FigBytes giải quyết những thách thức này, cung cấp các tính năng được cải thiện nhằm nâng cao độ chính xác và minh bạch trong kế toán khí hậu và quản lý tính bền vững tổng thể.

Các tính năng chính của giải pháp Phạm vi 3 nâng cấp của FigBytes bao gồm:

Hành động khí hậu Phạm vi 3

Giải pháp Hành động khí hậu của FigBytes, giúp các tổ chức dễ dàng hiểu đường đi để giảm thiểu và trung hòa phát thải của họ để đạt được các mục tiêu không phát thải thuần, đã nhận được nhiều cải tiến trong bản phát hành này. Đáng chú ý nhất là khả năng thực hiện phân tích kịch bản cho các hoạt động Phạm vi 3 đại diện cho bước nhảy vọt lớn trong tiến trình của các tổ chức hướng tới các mục tiêu không phát thải thuần và mục tiêu giảm phát thải. Giải pháp Hành động khí hậu của FigBytes cũng đã được cập nhật với hỗ trợ cho các mục tiêu SBTi cũng như các mục tiêu tùy chỉnh, mở rộng các hoạt động Phạm vi 1 và 2 có sẵn để phân tích tình huống, cải thiện hành trình người dùng hành động khí hậu và hơn thế nữa.

Mở rộng các hệ số phát thải Phạm vi 3

Phiên bản mới nhất của giải pháp Phạm vi 3 của FigBytes đảm bảo các tổ chức có thể điều hướng Hướng dẫn Phạm vi 3 của GHG Protocol với độ chính xác và đặc thù lớn hơn. Với phạm vi rộng hơn của các hệ số phát thải dựa trên chi phí và dựa trên LCA, được lấy từ các cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi như mô hình EEIO của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, ExioBase, DEFRA và EcoInvent, giải pháp Phạm vi 3 của FigBytes đảm bảo báo cáo tuân thủ toàn diện bằng cách tận dụng các hệ số phát thải có uy tín này. Các tổ chức hiện cũng có thể điều chỉnh các phép tính cho các danh mục ngành cụ thể để theo dõi phát thải chính xác hơn và cũng xác định các khu vực rủi ro cao để quản lý rủi ro chuỗi cung ứng chủ động. Giải pháp Phạm vi 3 của FigBytes cũng cho phép đưa ra các quyết định chiến lược có cơ sở để giảm phát thải, đầu tư, tham gia các bên liên quan, cũng như cải thiện sự tham gia của nhà cung cấp. Việc tham gia hiệu quả với nhà cung cấp là một lĩnh vực mà các tổ chức gặp cực kỳ nhiều thách thức do tính phức tạp và thiếu các công cụ hiệu quả để thu thập dữ liệu phát thải trên toàn bộ chuỗi cung ứng, để giáo dục mạng lưới nhà cung cấp của họ, cũng như chia sẻ phản hồi.

Theo dõi cấp nhà cung cấp

Giải pháp Phạm vi 3 của FigBytes cũng giúp các tổ chức xác định các thực tiễn tốt nhất và các lĩnh vực cần cải thiện với khả năng đánh giá chuẩn các nhà cung cấp. Trong bản phát hành này, các tổ chức có được những hiểu biết sâu sắc hơn về mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn của họ để đưa ra các quyết định mua sắm có cơ sở nhằm tối ưu hóa hiệu suất Phạm vi 3. Theo dõi cấp nhà cung cấp mạnh mẽ của FigBytes cung cấp cho các tổ chức những hiểu biết chi tiết về các nguồn phát thải trong chuỗi cung ứng của họ, mang lại cái nhìn chi tiết hơn thay vì chỉ dữ liệu tổng hợp. Theo dõi cấp nhà cung cấp cũng thúc đẩy trách nhiệm sâu sắc hơn trên toàn bộ chuỗi cung ứng và khuyến khích các nhà cung cấp áp dụng các thực tiễn bền vững hơn.

Cuối cùng, giải pháp mới nhất này đảm bảo báo cáo tuân thủ được đơn giản hóa bằng cách phù hợp với hướng dẫn Phạm vi 3 của GHG Protocol.

“Các tổ chức chắc chắn đã gặp khó khăn trong việc có cái nhìn chính xác về phát thải trên toàn bộ mạng lưới nhà cung cấp của họ, chủ yếu là do các công cụ không đủ được sử dụng ngày nay,” Ted Dhillon, đồng sáng lập và CEO của FigBytes giải thích. “Những cải tiến đối với giải pháp Phạm vi 3 của chúng tôi giải quyết trực tiếp nhu cầu thị trường này, mang lại cho các tổ chức bức tranh đầy đủ hơn về phát thải của họ trong khi cải thiện đáng kể tính minh bạch trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Với bản phát hành mới nhất này, nền tảng của chúng tôi tiếp tục trao quyền cho các doanh nghiệp đưa ra các quyết định sáng suốt hơn, để đáp ứng tốt hơn các nghĩa vụ báo cáo của họ, giảm tác động môi trường và dẫn đầu con đường hướng tới một tương lai bền vững hơn.”

Nền t