Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Grindrod Shipping Holdings Ltd. Công bố kết quả tài chính chưa qua kiểm toán cho nửa cuối năm và cả năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, 28 tháng 2, 2024 — Grindrod Shipping Holdings Ltd. (NASDAQ: GRIN) (JSE: GSH) (“Grindrod Shipping” hoặc “Công ty” hoặc “chúng tôi”), một nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải toàn cầu chủ yếu ở lĩnh vực tàu chở hàng rời, hôm nay đã công bố kết quả thu nhập cho nửa cuối năm tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cả năm 2023 (1).

Điểm nổi bật về tài chính cho nửa cuối năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

 • Doanh thu là 201,2 triệu đô la Mỹ
 • Lợi nhuận gộp là 15,9 triệu đô la Mỹ
 • Lỗ trong giai đoạn và thuộc về chủ sở hữu của Công ty là 10,9 triệu đô la Mỹ, hoặc 0,56 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu phổ thông
 • Lỗ ròng đã điều chỉnh là 9,2 triệu đô la Mỹ, hoặc 0,47 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu phổ thông(2)
 • EBITDA đã điều chỉnh đạt 24,8 triệu đô la Mỹ(2)
 • TCE mỗi ngày của tàu Handysize và Supramax/Ultramax là 10.182 đô la Mỹ và 13.849 đô la Mỹ, tương ứng(2) 


Điểm nổi bật về tài chính cho toàn năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

 • Doanh thu là 387,1 triệu đô la Mỹ
 • Lợi nhuận gộp là 39,4 triệu đô la Mỹ
 • Lỗ trong giai đoạn và thuộc về chủ sở hữu của Công ty là 9,6 triệu đô la Mỹ, hoặc 0,49 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu phổ thông
 • Lỗ ròng đã điều chỉnh là 7,9 triệu đô la Mỹ, hoặc 0,41 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu phổ thông(2)
 • EBITDA đã điều chỉnh là 64,7 triệu đô la Mỹ(2)
 • TCE mỗi ngày của tàu Handysize và Supramax/Ultramax là 10.351 đô la Mỹ và 13.908 đô la Mỹ, tương ứng(2)
 • Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt vào cuối giai đoạn là 55,2 triệu đô la Mỹ và tiền mặt bị hạn chế là 8,7 triệu đô la Mỹ

(1) Kết quả được trình bày trên cơ sở bán niên do Công ty chuyển đổi từ việc báo cáo theo quý.

(2) EBITDA đã điều chỉnh, Thu nhập/(lỗ) ròng đã điều chỉnh và TCE mỗi ngày không phải là biện pháp tài chính được công nhận theo GAAP. Để biết định nghĩa về các biện pháp tài chính không theo GAAP này và cách điều chỉnh các biện pháp này với biện pháp tài chính có thể so sánh trực tiếp nhất được tính toán và trình bày theo GAAP, vui lòng tham khảo phần định nghĩa và điều chỉnh trong “Biện pháp tài chính không theo GAAP” ở cuối bản thông cáo báo chí này.


Điểm nổi bật về hoạt động và doanh nghiệp cho nửa cuối năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

 • Vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã thực hiện quyền chọn gia hạn giai đoạn cho thuê có xác định thời hạn của tàu chở hàng rời Supramax được đóng năm 2016 IVS Windsor thêm 12 tháng.
 • Vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã công bố một cuộc họp EGM sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 để đề xuất việc giảm vốn, có thể dẫn đến việc phân phối tiền mặt tổng cộng cho cổ đông lên tới 45,0 triệu đô la Mỹ.
 • Vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã thực hiện quyền chọn gia hạn giai đoạn cho thuê có xác định thời hạn của tàu chở hàng rời Supramax được đóng năm 2014 IVS Naruo thêm 12 tháng.
 • Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã ký hợp đồng mua tàu chở hàng rời Handysize được đóng mới năm 2024 với giá là 33,8 triệu đô la Mỹ (trước chi phí) từ Good Viscount (MI) Ltd (một công ty con do sở hữu toàn bộ của công ty mẹ Taylor Maritime Investments Limited (“TMI”) của chúng tôi. Việc mua lại, với giá đã thỏa thuận phù hợp với hai định giá của bên môi giới độc lập thu được liên quan đến giao dịch, đã được các thành viên không thiên vị trong Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận.
 • Vào ngày 24 tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã ký hợp đồng mua tàu chở hàng rời Handysize được đóng năm 2011 là Steady Sarah với giá là 15,0 triệu đô la Mỹ (trước chi phí) từ Billy (MI) Ltd (một công ty con do sở hữu toàn bộ của công ty mẹ TMI của chúng tôi). Việc mua lại, với giá đã thỏa thuận phù hợp với ba định giá của bên môi giới độc lập thu được liên quan đến giao dịch, đã được các thành viên không thiên vị trong Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận. Chúng tôi đã nhận bàn giao tàu chở hàng rời Handysize vào ngày 28 tháng 7 năm 2023.
 • Vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, chúng tôi đã bàn giao tàu chở hàng rời Handysize được đóng năm 2011 là IVS Orchard cho chủ sở hữu mới của tàu này.
 • Vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, một nghị quyết đặc biệt đã được thông qua tại cuộc họp EGM nhằm giảm vốn, có thể dẫn đến việc phân phối tiền mặt tổng cộng lên tới 45,0 triệu đô la Mỹ. Công ty không có ý định tuyên bố bất kỳ khoản cổ tức nào nữa trong năm 2023 dựa trên việc phân phối tiền mặt.
 • Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, chúng tôi đã ký kết một giao dịch trọn gói để bán tàu chở hàng rời Ultramax được đóng năm 2015 là IVS Bosch Hoek và tàu chở hàng rời Ultramax được đóng năm 2016 là IVS Hayakita với giá là 46,5 triệu đô la Mỹ (trước chi phí). IVS Hayakita là một tàu thuê có quyền mua mà chúng tôi đã thực hiện vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. Hai tàu này đã được bàn giao cho chủ sở hữu mới vào các ngày 19 và 25 tháng 9 năm 2023 và có khoảng 10,0 triệu đô la Mỹ nợ đã được trả trong khoản tín dụng được bảo đảm bằng tài sản cấp cao trị giá 114,1 triệu đô la Mỹ của Công ty.
 • Vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã thực hiện quyền chọn gia hạn giai đoạn cho thuê có xác định thời hạn