Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Jess Caleb Bhuiyan Yliniemi ra mắt thương hiệu tiêm chủng toàn cầu “usa.healthcare” @Pinkyfinn quảng bá nhận thức chăm sóc sức khỏe

Áo thun

Honolulu, Hawaii 2 tháng 10 năm 2023 – ALOHA

Những tác động toàn cầu của đại dịch COVID-19 đã cho thấy tầm quan trọng vô cùng to lớn của việc nâng cao nhận thức về sức khỏe và tiêm chủng, và các thương hiệu như usa.healthcare biết cách làm điều đó với sự đổi mới. Là một thương hiệu tiêm chủng toàn cầu, các sản phẩm @Pinkyfinn của nó có thể thúc đẩy nhận thức về chăm sóc sức khỏe thông qua các sản phẩm của mình. Truyền cảm hứng cho các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới; thương hiệu đang mang lại sự thay đổi trong lĩnh vực này.

Thương hiệu “usa.healthcare” đảm bảo rằng chỉ những người đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 mới có thể mua các sản phẩm @Pinkyfinn từ trang web. Người đứng đằng sau dự án chính, Jess Caleb Bhuiyan Yliniemi, cho biết “Bằng cách đảm bảo rằng chỉ những người đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 mới có thể mua các sản phẩm @Pinkyfinn, @usa.healthcare đang góp phần quảng bá nhận thức về sức khỏe cộng đồng.” Marufa Bhuiyan viết “Tôi tin rằng các sản phẩm, thương hiệu và chiến lược Chăm sóc sức khỏe tại nhà rất hữu ích, truyền cảm hứng và cộng đồng rộng lớn hơn sẽ được hưởng lợi khi Jess Caleb thành công.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 8 tỷ liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới chỉ những người đã được tiêm chủng mới có thể mua các sản phẩm như quần áo, khẩu trang, tạp dề, chai nước và Nghệ thuật. Các sản phẩm @Pinkyfinn cũng như an toàn và chăm sóc sức khỏe. https://usa.healthcare/. anotherjesscaleb@gmail.com

Kính râmNghệ thuật

Liên hệ truyền thông

Pinkyfinn LLC

partner@usa.healthcare

http://usa.healthcare

Nguồn: Pinkyfinn LLC