Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Jiayin Group Inc. Thông báo thay đổi kiểm toán viên

(SeaPRwire) –   HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2023 — Công ty Jiayin Group Inc. (“Jiayin” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: JFIN), một nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay thông báo bổ nhiệm Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP (“Deloitte”) làm công ty kiểm toán độc lập đã đăng ký của Công ty. Ngày 18 tháng 12 năm 2023 ( “Ngày Miễn nhiệm”), Công ty đã miễn nhiệm Marcum Asia CPAs LLP (“MA”). Ủy ban kiểm toán và hội đồng quản trị ( “Hội đồng”) của Công ty đều đã phê duyệt việc thay đổi kiểm toán viên độc lập của Công ty.

MA đã phục vụ như kiểm toán viên độc lập đã đăng ký của Công ty kể từ năm 2021, và báo cáo của MA về báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty không chứa ý kiến bất lợi hoặc từ chối ý kiến và không bị phân loại lại hoặc sửa đổi về mức độ bất định, phạm vi kiểm toán hoặc nguyên tắc kế toán. Trong từng năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và 2022, và trong giai đoạn sau kỳ liên quan đến Ngày Miễn nhiệm, không có (i) bất đồng giữa Công ty và MA về bất kỳ vấn đề nguyên tắc kế toán, thực hành, công bố thông tin tài chính hoặc phạm vi hoặc quy trình kiểm toán, và các bất đồng này nếu không được giải quyết thỏa mãn MA sẽ khiến họ phải đề cập đến các bất đồng trong báo cáo kiểm toán của họ, hoặc (ii) sự kiện báo cáo như định nghĩa tại Mục 16F (a) (1) (v) của Mẫu 20-F ngoài những yếu kém vật chất được xác định vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và 2022, tương ứng, như được báo cáo trong báo cáo hàng năm của Công ty trên Mẫu 20-F được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ ( “SEC”) vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 và ngày 28 tháng 4 năm 2023, tương ứng.

Ủy ban kiểm toán đã thảo luận về sự kiện báo cáo được đề cập ở trên với MA. MA được ủy quyền hoàn toàn trả lời các câu hỏi của Deloitte về các sự kiện báo cáo.

Trong suốt các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và 2022 của Công ty và cho đến khi thuê Deloitte, cũng như không ai thay mặt Công ty đã tư vấn với Deloitte về bất kỳ (a) việc áp dụng nguyên tắc kế toán cho một giao dịch cụ thể, hoàn tất hoặc đề xuất, hoặc loại ý kiến kiểm toán có thể được đưa ra đối với báo cáo tài chính của Công ty, và không có báo cáo hoặc lời khuyên miệng nào được cung cấp cho Công ty bởi Deloitte kết luận là một yếu tố quan trọng được Công ty xem xét khi đạt được quyết định về bất kỳ vấn đề kế toán, kiểm toán hoặc báo cáo tài chính, hoặc (b) bất kỳ vấn đề nào đã trở thành đối tượng của sự không đồng ý, như định nghĩa tại Mục 16F (a) (1) (iv) của Mẫu 20-F (và hướng dẫn liên quan).

Công ty đã cung cấp cho MA bản sao các tiết lộ được chứa trong Mẫu 6-K này, và đã yêu cầu MA cung cấp một bức thư địa chỉ đến SEC xác nhận rằng MA đồng ý với các tuyên bố mà Công ty đưa ra trong Mẫu 6-K này và nếu không đồng ý, nêu rõ những điểm mà họ không đồng ý.

Hội đồng muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến MA vì chuyên môn và chất lượng dịch vụ mà MA đã cung cấp cho Công ty trong những năm qua. Công ty đang làm việc chặt chẽ với Deloitte và MA để đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ.

Về Jiayin Group Inc.

Jiayin Group Inc. là một nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu tại Trung Quốc cam kết thúc đẩy các kết nối hiệu quả, minh bạch, an toàn và nhanh chóng giữa các cá nhân vay tiền chưa được phục vụ và các tổ chức tài chính. Nguồn gốc hoạt động kinh doanh của Công ty có thể truy nguyên lại từ năm 2011. Công ty vận hành một nền tảng rất an toàn và mở với hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và mô hình đánh giá rủi ro hiệu quả và độc quyền sử dụng dữ liệu lớn tiên tiến và các thuật toán phức tạp để đánh giá chính xác hồ sơ rủi ro tiềm năng của người vay. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://ir.jiayin-fintech.com/.

An toàn cảng / Tuyên bố tương lai

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Thông báo này chứa các tuyên bố tương lai. Những tuyên bố này tuân theo “an toàn cảng” của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố tương lai này có thể được xác định bằng các từ ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng” hoặc các từ ngữ tương tự. Công ty cũng có thể đưa ra các tuyên bố tương lai bằng văn bản hoặc miệng trong các báo cáo thường kỳ của mình gửi đến SEC, trong báo cáo hàng năm gửi cổ đông, trong các bản tin báo chí và trong các tài liệu viết hoặc các tuyên bố miệng của các quan chức, giám đốc hoặc nhân viên của Công ty gửi đến bên thứ ba. Các tuyên bố không dựa trên các sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và dự kiến của Công ty, là các tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và độ bất định nhất định và dựa trên dự kiến, giả định, ước tính và dự báo hiện tại về Công ty và ngành công nghiệp. Rủi ro và độ bất định tiềm năng bao gồm nhưng không giới hạn ở những yếu tố liên quan đến khả năng Công ty duy trì nhà đầu tư và người vay hiện tại cũng như thu hút nhà đầu tư và người vay mới một cách hiệu quả và chi phí thấp, khả năng Công ty tăng khối lượng đầu tư và khối lượng cho vay thông qua sàn giao dịch của mình, hiệu quả của mô hình đánh giá rủi ro và hệ thống quản lý rủi ro của Công ty, các luật và quy định của Trung Quốc liên quan đến ngành tài chính cá nhân trực tuyến tại Trung Quốc, tình hình kinh tế chung tại Trung Quốc và khả năng Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để duy trì niêm yết cổ phiếu ADS trên Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq hoặc sàn giao dịch khác, bao gồm khả năng khắc phục bất kỳ không tuân thủ tiêu chuẩn duy trì niêm yết nào của Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông báo báo chí này là tính đến ngày hiện tại, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống sau khi xảy ra, hoặc thay đổi trong dự kiến, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin tưởng rằng các dự kiến được biểu hiện trong các tuyên bố tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các dự kiến đó sẽ đ