Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

JOYY báo cáo kết quả tài chính chưa được kiểm toán của quý 4 và cả năm 2023

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, ngày 19 tháng 3 năm 2024 — Công ty JOYY Inc. (NASDAQ: YY) (“JOYY” hoặc “Công ty”) hôm nay đã công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý 4 và cả năm 2023.

Kết quả tài chính quý 4 năm 2023

 • Doanh thu thuần là 569,8 triệu USD, so với 604,9 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông chi phối của JOYY2 là 45,8 triệu USD, so với lỗ ròng 377,5 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng không tính đến các khoản thuộc về cổ đông chi phối và cổ đông thông thường của JOYY3 là 64,2 triệu USD, so với 50 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022.

Kết quả năm 2023

 • Doanh thu thuần là 2.267,9 triệu USD, so với 2.411,5 triệu USD năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông chi phối của JOYY là 301,8 triệu USD, so với 128,9 triệu USD năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng không tính đến các khoản thuộc về cổ đông chi phối và cổ đông thông thường của JOYY là 292,5 triệu USD, so với 199,3 triệu USD năm 2022.

Kết quả hoạt động quý 4 năm 2023

 • Số lượng người dùng trung bình hàng tháng trên điện thoại di động của Bigo Live tăng 4,5% lên 38,4 triệu người từ 36,8 triệu người trong cùng kỳ năm 2022.
 • Số lượng người dùng trung bình hàng tháng trên điện thoại di động của Likee là 39,1 triệu người, so với 45,3 triệu người trong cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do chi tiêu cho việc thu hút người dùng qua quảng cáo bị giảm sút.
 • Số lượng người dùng trung bình hàng tháng trên điện thoại di động của Hago là 4,6 triệu người, so với 6,7 triệu người trong cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do chi tiêu cho việc thu hút người dùng qua quảng cáo bị giảm sút.
 • Số lượng người dùng trung bình hàng tháng trên điện thoại di động toàn cầu4 tăng 2,6% lên 274,9 triệu người từ 267,9 triệu người trong cùng kỳ năm 2022.
 • Tổng số người dùng trả phí của BIGO (bao gồm Bigo Live, Likee và imo)5 tăng 7,9% lên 1,67 triệu người từ 1,55 triệu người trong cùng kỳ năm 2022.
 • Doanh thu trung bình mỗi người dùng trả phí của BIGO (bao gồm Bigo Live, Likee và imo)6 là 244,8 USD, so với 251,3 USD trong cùng kỳ năm 2022.

Ông David Xueling Li, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của JOYY, bình luận: “Năm 2023 đã chứng kiến những tiến bộ. Tập trung vào việc cải tiến liên tục sản phẩm, chiến lược vận hành linh hoạt và thực thi hiệu quả đã đem lại kết quả tích cực, bất chấp những thách thức về kinh tế vi mô. Quan trọng hơn, số lượng người dùng trung bình hàng tháng trên điện thoại di động toàn cầu đã phục hồi tăng theo năm liên tiếp trong ba quý gần đây. Việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động liên tục trong ba năm qua đã nâng cao lợi nhuận. Trong quý 4, doanh thu của BIGO tiếp tục phục hồi, tăng 3,1% theo năm, nhờ sự tăng trưởng ổn định 7,9% về số lượng người dùng trả phí theo năm. Khi bước sang năm 2024, toàn cầu hóa thông qua địa phương hóa vẫn là chiến lược hàng đầu và nền tảng thành công toàn cầu của chúng tôi…”

Kết quả tài chính quý 4 năm 2023

DOANH THU THUẦN

Doanh thu thuần là 569,8 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 604,9 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu từ hoạt động phát sóng trực tiếp là 486,2 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 527,4 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tích cực một số sản phẩm không trọng yếu, bù lại là sự tăng trưởng doanh thu phát sóng trực tiếp của BIGO.

Các khoản doanh thu khác tăng 7,9% lên 83,6 triệu USD trong quý 4 năm 2023 so với 77,5 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022.

CHI PHÍ THU NHẬP VÀ LỢI NHUẬN GỌI

Chi phí thu nhập giảm 6,2% xuống 368,4 triệu USD trong quý 4 năm 2023 so với 392,6 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. Chi phí chia sẻ doanh thu và nội dung là 242,2 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 247,5 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận gọi là 201,5 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 212,3 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận gọi là 35,4% trong quý 4 năm 2023, so với 35,1% trong cùng kỳ năm 2022.

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI NHUẬN

Chi phí hoạt động là 199,4 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 231,2 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi phí bán hàng và tiếp thị giảm xuống 92,3 triệu USD trong quý 4 năm 2023 so với 100,8 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do Công ty tối ưu hóa chiến lược bán hàng và tiếp thị tổng thể trên các dòng sản phẩm khác nhau để tập trung nhiều hơn vào hiệu quả đầu tư và hiệu quả thu hút người dùng. Chi phí quản lý và chung giảm xuống 34,6 triệu USD trong quý 4 năm 2023 so với 41,9 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do nỗ lực của Công ty nhằm cải thiện hiệu quả quản lý trong năm.

Lợi nhuận khai thác là 4,8 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với lỗ khai thác 14,2 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận khai thác là 0,8% trong quý 4 năm 2023, so với tỷ suất lỗ khai thác 2,3% trong cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận khai thác không tính đến các khoản7 là 27,9 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 27,8 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận khai thác không tính đến các khoản8 là 4,9% trong quý 4 năm 2023, so với 4,6% trong cùng kỳ năm 2022.

LỢI NHUẬN RÒNG

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông chi phối của JOYY là 45,8 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với lỗ ròng 377,5 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. Lỗ ròng trong quý 4 năm 2022 chủ yếu do khoản lỗ giảm giá từ đầu tư kết hợp được ghi nhận trong quý đó. Tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,0% trong quý 4 năm 2023, so với tỷ suất lỗ ròng 62,4% trong cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận ròng không tính đến các khoản thuộc về cổ đông chi phối và cổ đông thông thường của JOYY là 64,2 triệu USD trong quý 4 năm 2023, so với 50 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận ròng không tính đến các khoản9 là 11,3% trong quý 4 năm 2023, so với tỷ suất lợi nhuận ròng không tính đến các khoản 8,3% trong cùng kỳ năm 2022.

LỢI NHUẬN TRÊN MỘT CỔ PHIẾU

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Lợi nhuận trên một cổ phiếu sau khi loại trừ các khoản10 là 0,74 USD trong quý 4 năm 2023, so