Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

KE Holdings Inc. sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm vào ngày 14 tháng Sáu năm 2024

(SeaPRwire) –   HÀ NỘI, ngày 26 tháng 4 năm 2024 — Công ty Cổ phần KE Holdings Inc. (“Beike” hoặc “Công ty”) (NYSE: BEKE; HKEX: 2423), một nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến tích hợp hàng đầu cho các giao dịch và dịch vụ nhà ở, ngày hôm nay thông báo rằng Công ty sẽ tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông thường niên của Công ty (“Đại hội“) lúc 10:00 sáng giờ Bắc Kinh vào thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại Tòa nhà Công nghệ Điện tử Phương Đông, số 2 đường Chuangye, quận Haidian, Bắc Kinh, Trung Quốc, nhằm xem xét và nếu thấy phù hợp, thông qua từng Nghị quyết Đề xuất như định nghĩa và nêu rõ trong thông báo về Đại hội (“Thông báo Đại hội“). Bản thông cáo của Công ty ngày 26 tháng 4 năm 2024 liên quan đến Đại hội, Thông báo Đại hội và mẫu ủy quyền cho Đại hội đang có trên trang web của Công ty tại . Hội đồng quản trị của Công ty hoàn toàn ủng hộ các Nghị quyết Đề xuất và khuyến nghị cổ đông và chủ sở hữu chứng khoán lưu ký Mỹ (“ADSs“) của Công ty bỏ phiếu thuận các Nghị quyết Đề xuất.

Người sở hữu cổ phiếu thường niên của Công ty vào lúc đóng cửa giờ làm việc ngày 14 tháng 5 năm 2024, giờ Hồng Kông, có quyền nhận thông báo và tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội hoặc bất kỳ hoãn hay hậu phiên họp nào. Người sở hữu chứng khoán lưu ký Mỹ vào lúc đóng cửa giờ làm việc ngày 14 tháng 5 năm 2024, giờ New York, muốn thực hiện quyền biểu quyết cho cổ phiếu thường lớp A nền tảng phải đưa ra hướng dẫn bỏ phiếu cho Ngân hàng The Bank of New York Mellon, tổ chức lưu ký chứng khoán lưu ký, nếu chứng khoán lưu ký được ghi trong sổ sách và hồ sơ của tổ chức lưu ký, hoặc gián tiếp thông qua ngân hàng, môi giới chứng khoán hoặc các bên trung gian chứng khoán khác nếu chứng khoán lưu ký được bất kỳ trong số họ nắm giữ thay mặt cho chủ sở hữu chứng khoán lưu ký.

Công ty đã nộp báo cáo hàng năm mẫu 20-F, bao gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC“). Báo cáo hàng năm mẫu 20-F của Công ty có thể truy cập trên trang web của Công ty tại và trên trang web của SEC tại .

Về Công ty Cổ phần KE Holdings Inc.

Công ty Cổ phần KE Holdings Inc. là nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến tích hợp hàng đầu cho các giao dịch và dịch vụ nhà ở. Công ty là tiên phong xây dựng cơ sở hạ tầng và tiêu chuẩn để tái định nghĩa cách các nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng hiệu quả điều hành và hoàn tất các giao dịch và dịch vụ nhà ở tại Trung Quốc, bao gồm bán nhà cũ và mới, cho thuê nhà, cải tạo và trang trí nhà cũng như các dịch vụ khác. Công ty sở hữu và vận hành Lianjia, thương hiệu môi giới bất động sản hàng đầu tại Trung Quốc và là bộ phận quan trọng của nền tảng Beike. Với hơn 22 năm kinh nghiệm hoạt động thông qua Lianjia kể từ khi thành lập vào năm 2001, Công ty tin rằng thành công và kết quả đã chứng minh của Lianjia đã mở đường cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và tiêu chuẩn của nó và thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng và bền vững của Beike.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố có thể được coi là “tuyên bố tương lai” theo “các quy định miễn trừ an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố tương lai này có thể được nhận biết qua các từ ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “dự đoán”, “hướng tới”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “có khả năng” và các từ ngữ tương tự. Beike cũng có thể đưa ra các tuyên bố tương lai bằng văn bản hoặc miệng trong các báo cáo định kỳ của mình gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông), trong báo cáo hàng năm gửi cổ đông, trong các thông cáo báo chí và các tài liệu viết khác cũng như trong các tuyên bố miệng của các quan chức, giám đốc hoặc nhân viên của Công ty với các bên thứ ba. Các tuyên bố không dựa trên sự kiện thực tế, bao gồm các tuyên bố về niềm tin, kế hoạch và kỳ vọng của Công ty KE Holdings Inc., đều là tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn. Một số yếu tố có thể dẫn đến kết quả thực tế đáng kể khác với bất kỳ tuyên bố tương lai nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau: mục tiêu và chiến lược của Beike; phát triển kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong tương lai của Công ty; các thay đổi dự kiến trong doanh thu, chi phí hoặc chi phí của Công ty; khả năng của Beike trong việc tăng cường dịch vụ và thúc đẩy giao dịch trên nền tảng Beike; cạnh tranh trong ngành mà Beike hoạt động; chính sách và quy định chính phủ liên quan đến ngành; khả năng bảo vệ hệ thống và cơ sở hạ tầng của Công ty khỏi các cuộc tấn công mạng; sự phụ thuộc của Công ty vào tính toàn vẹn của thương hiệu, cửa hàng và đại lý môi giới trên nền tảng của Công ty; điều kiện kinh tế và kinh doanh chung ở Trung Quốc và toàn cầu; và các giả định liên quan khác. Thông tin chi tiết hơn về các rủi ro và độ không chắc chắn này được đưa ra trong các tài liệu đăng ký của Công ty Cổ phần KE Holdings Inc. gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày công bố, và Công ty Cổ phần KE Holdings Inc. không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tương lai nào, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Để liên hệ về đầu tư và truyền thông, xin vui lòng liên hệ:

Tại Trung Quốc:
Công ty Cổ phần KE Holdings Inc.
Ban Quan hệ Đầu tư
Siting Li
Email:

Piacente Financial Communications
Jenny Cai
Điện thoại: +86-10-6508-0677
Email:

Tại Hoa Kỳ:
Piacente Financial Communications
Brandi Piacente
Điện thoại: +1-212-481-2050
Email:

Nguồn: Công ty Cổ phần KE Holdings Inc.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.