Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Magic Empire Global Limited đã nhận được thông báo từ Nasdaq về tình trạng giá thầu tối thiểu không đạt yêu cầu

(SeaPRwire) –   Hong Kong, ngày 01 tháng 03 năm 2024 — Công ty Cổ phần Toàn cầu Phép thuật (NASDAQ: MEGL) (“MEGL”, hoặc “Công ty”) thông báo rằng, vào ngày 28 tháng 02 năm 2024, Công ty nhận được thư từ Ban Tuyển chọn Danh mục của Sàn giao dịch Chứng khoán Nasdaq (“Nasdaq”) thông báo rằng dựa trên giá đóng cửa của Công ty trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 01 năm 2024 đến ngày 27 tháng 02 năm 2024, Công ty không còn đáp ứng yêu cầu niêm yết tiếp tục của Nasdaq theo Quy tắc niêm yết Nasdaq 5550 (a) (2), duy trì mức giá đóng cửa tối thiểu là 1 USD mỗi cổ phiếu.

Thông báo này không có hiệu lực ngay lập tức đối với việc niêm yết cổ phiếu thường của Công ty. Nasdaq đã cung cấp cho Công ty thời hạn tuân thủ 180 ngày dương lịch, hoặc cho đến ngày 26 tháng 08 năm 2024, để khôi phục việc tuân thủ yêu cầu niêm yết tiếp tục của Nasdaq. Trong trường hợp Công ty không khôi phục việc tuân thủ trong thời hạn tuân thủ, Công ty có thể đủ điều kiện cho thêm 180 ngày dương lịch nữa, nếu Công ty đáp ứng yêu cầu niêm yết tiếp tục về giá trị thị trường của cổ phiếu công chúng và tất cả các tiêu chuẩn niêm yết ban đầu khác cho Thị trường Vốn nhỏ Nasdaq, ngoại trừ yêu cầu về giá đóng cửa, và có thể cung cấp thông báo bằng văn bản về ý định khắc phục thiếu sót trong thời hạn tuân thủ thứ hai, bằng cách thực hiện chia cổ phiếu ngược, nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu có vẻ như Công ty sẽ không thể khắc phục thiếu sót, hoặc nếu Công ty không đủ điều kiện khác, Nasdaq sẽ cung cấp thông báo rằng các chứng khoán của Công ty sẽ bị loại khỏi danh mục niêm yết.

Công ty hiện đang đánh giá các tùy chọn để khôi phục việc tuân thủ và có ý định tuân thủ kịp thời yêu cầu niêm yết tiếp tục của Nasdaq. Mặc dù Công ty sẽ nỗ lực hết sức để đạt được việc tuân thủ Quy tắc 5550 (a) (2), nhưng không thể đảm bảo rằng Công ty sẽ có thể khôi phục việc tuân thủ quy tắc đó hoặc sẽ tuân thủ các yêu cầu niêm yết tiếp tục khác của Nasdaq.

Về Công ty Cổ phần Toàn cầu Phép thuật

Công ty Cổ phần Toàn cầu Phép thuật là một công ty dịch vụ tài chính tại Hồng Kông chủ yếu tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ đồng bảo lãnh. Các dịch vụ của nó chủ yếu bao gồm (i) dịch vụ bảo trợ IPO; (ii) dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn tài chính độc lập; (iii) dịch vụ tư vấn tuân thủ; (iv) dịch vụ đồng bảo lãnh; và (iv) dịch vụ công ty. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại .

Tuyên bố an toàn

Một số tuyên bố trong thông cáo này là dự đoán tương lai. Những dự đoán tương lai này liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên những kỳ vọng hiện tại và dự báo của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Nhà đầu tư có thể nhận diện những dự báo tương lai này qua các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “định”, “dự định”, “tin tưởng”, “có khả năng”, “tiếp tục” hoặc các biểu thị tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các dự báo tương lai để phản ánh sự kiện hoặc tình huống xảy ra sau này, hoặc thay đổi dự kiến, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin tưởng rằng các kỳ vọng được biểu đạt trong những dự báo tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng đó sẽ đúng, và Công ty khuyến cáo nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kỳ vọng được dự báo, và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong đơn đăng ký và các tài liệu khác của Công ty đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, có thể xem xét tại .

Hồng Kông:

Công ty Cổ phần Toàn cầu Phép thuật
Bà Vivien Tai
Điện thoại: +852 3577 8770
Thư điện tử:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.