Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Melco Resorts Finance thông báo chào bán trái phiếu cao cấp được đề xuất

(SeaPRwire) –   MACAU, 08 tháng 4 năm 2024 — Công ty tài chính Melco Resorts (“Melco Resorts Finance”) thông báo rằng công ty đề xuất tiến hành đợt phát hành trái phiếu cao cấp quốc tế (“Trái phiếu Mới”), ròng thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để thanh toán một phần số dư nợ gốc còn lại theo thỏa thuận tín dụng chủ chốt đã ký bởi Công ty con MCO Nominee One Limited của Melco Resorts Finance vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, cùng với lãi và chi phí liên quan, và cho các mục đích kinh doanh chung.

Trái phiếu Mới được đề xuất là các khoản nợ cao cấp của Melco Resorts Finance, xếp hạng ngang với tất cả các khoản nợ hiện tại và tương lai cao cấp của Melco Resorts Finance. Melco sẽ không bảo lãnh cho Trái phiếu Mới.

Lãi suất và các điều khoản khác của Trái phiếu Mới sẽ được xác định vào thời điểm định giá đợt phát hành. Việc hoàn tất đề xuất phát hành Trái phiếu Mới phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư. Bởi vì chưa có thỏa thuận ràng buộc nào liên quan đến đề xuất phát hành Trái phiếu Mới vào ngày phát hành thông cáo báo chí này, Trái phiếu Mới có thể sẽ hoặc không được phát hành.

Trái phiếu Mới đang được đề xuất để được chào bán và bán tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) và bên ngoài Hoa Kỳ dựa trên Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Trái phiếu Mới đề xuất sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền pháp lý nào và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc tuân thủ yêu cầu đăng ký áp dụng của Đạo luật Chứng khoán và bất kỳ luật tiểu bang nào. Melco Resorts Finance không dự định đăng ký bất kỳ phần nào của đợt phát hành Trái phiếu Mới tại Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí này không phải là lời mời mua hoặc lời kêu gọi chào bán chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào khác mà điều đó sẽ trái pháp luật. Thông cáo báo chí này được phát hành tuân thủ và phù hợp với Quy tắc 135c theo Đạo luật Chứng khoán.

Tuyên bố an toàn bến

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “luật an toàn bến” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Dân sự Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Melco Resorts Finance, là các tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn, và một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) tốc độ phục hồi từ tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, ngành công nghiệp và nền kinh tế toàn cầu, (ii) rủi ro liên quan đến luật cờ bạc sửa đổi của Ma Cao và việc thực hiện bởi chính phủ Ma Cao, (iii) thay đổi trong thị trường cờ bạc và lượng khách đến Ma Cao, (iv) biến động thị trường vốn và tín dụng, (v) điều kiện kinh tế địa phương và toàn cầu, (vi) chiến lược phát triển kinh doanh dự kiến của chúng tôi, (vii) phê duyệt và quy định của cơ quan cờ bạc và chính phủ khác, và (viii) phát triển kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các tuyên bố dự báo tương lai có thể được nhận dạng bằng các từ ngữ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “mục tiêu”, “ước tính”, “dự định”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “có khả năng” hoặc các biểu thị tương tự khác.

Đối với cộng đồng đầu tư, xin liên hệ:

Jeanny Kim
Phó Chủ tịch Cao cấp, Giám đốc Ngân quỹ Nhóm
Điện thoại: +852 2598 3698
Email: jeannykim@melco-resorts.com

Đối với các câu hỏi báo chí, xin liên hệ:

Chimmy Leung
Giám đốc Điều hành, Truyền thông Doanh nghiệp
Điện thoại: +852 3151 3765
Email: chimmyleung@melco-resorts.com

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.