Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Melco Resorts Finance thông báo định giá đợt phát hành Trái phiếu Cấp cao

(SeaPRwire) –   MACAU, ngày 09 tháng 4 năm 2024 — Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) thông báo rằng họ đã định giá phát hành trái phiếu cao cấp quốc tế (các “Trái phiếu Mới”). Melco Resorts Finance là một công ty con sở hữu 100% của Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”).

Phát hành bao gồm 750 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu cao cấp 7,625% đáo hạn năm 2032. Các Trái phiếu Mới được định giá ở mức 100%. Melco Resorts Finance dự định sử dụng số tiền thuần từ phát hành để trả một phần khoản nợ gốc còn lại theo thỏa thuận tín dụng cao cấp, theo thỏa thuận tín dụng cao cấp được ký kết bởi MCO Nominee One Limited, một công ty con của Melco Resorts Finance, vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, và được sửa đổi hoặc bổ sung từ thời gian đến thời gian, cùng với lãi suất đã tính và chi phí liên quan, và số tiền còn lại cho các mục đích kinh doanh chung.

Các Trái phiếu Mới được đề xuất là các nghĩa vụ cao cấp của Melco Resorts Finance, xếp hạng ngang bằng với tất cả các khoản nợ hiện tại và tương lai cao cấp của Melco Resorts Finance. Melco sẽ không bảo lãnh cho các Trái phiếu Mới.

Các Trái phiếu Mới đang được đề nghị và bán ra tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư chứng khoán chất lượng theo Quy tắc 144A dưới Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (Đạo luật “Chứng khoán”), và bên ngoài Hoa Kỳ dựa trên Quy định S dưới Đạo luật Chứng khoán. Các Trái phiếu Mới sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền pháp lý nào và có thể không được đề nghị hoặc bán ra tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ đăng ký tuân thủ luật pháp. Melco Resorts Finance không có ý định đăng ký bất kỳ phần nào của đợt phát hành Trái phiếu Mới tại Hoa Kỳ.

Không có gì trong thông cáo báo chí này tạo thành một lời đề nghị mua hoặc kêu gọi đề nghị bán chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào khác mà đề nghị hoặc kêu gọi đó sẽ trái pháp luật. Thông cáo báo chí này được ban hành tuân thủ và phù hợp với Quy tắc 135c dưới Đạo luật Chứng khoán.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra dưới “luật an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Dân sự Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Melco Resorts Finance, là những tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn nội tại, và một số yếu tố có thể làm cho kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) tốc độ phục hồi từ tác động của COVID-19 đối với kinh doanh của chúng tôi, ngành công nghiệp và nền kinh tế toàn cầu, (ii) rủi ro liên quan đến luật đánh bạc sửa đổi của Macau và việc thực hiện của chính phủ Macau, (iii) thay đổi trong thị trường đánh bạc và lượng khách đến Macau, (iv) biến động thị trường vốn và tín dụng, (v) điều kiện kinh tế địa phương và toàn cầu, (vi) chiến lược tăng trưởng dự kiến của chúng tôi, (vii) phê duyệt và quy định của cơ quan quản lý và chính phủ, và (viii) phát triển kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các tuyên bố dự báo tương lai có thể được xác định bằng các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “nhắm mục tiêu”, “ước tính”, “định”, “tin tưởng”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “có khả năng” hoặc các biểu thị tương tự khác. Tất cả thông tin cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày phát hành thông cáo báo chí, và Melco Resorts Finance không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này, trừ khi yêu cầu theo luật pháp.

Đối với cộng đồng đầu tư, vui lòng liên hệ:

Jeanny Kim
Phó Chủ tịch Cao cấp, Giám đốc Ngân quỹ Nhóm
Điện thoại: +852 2598 3698
Email:

Đối với các câu hỏi báo chí, vui lòng liên hệ:

Chimmy Leung
Giám đốc Điều hành, Truyền thông Doanh nghiệp
Điện thoại: +852 3151 3765
Email:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.