Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NIO Inc. Thông báo hoàn tất quyền mua lại các Chứng nhân chuyển đổi cao cấp không lãi suất đến năm 2026

(SeaPRwire) –   THƯ Th, 02/02/2024 — NIO Inc. (NYSE: NIO), tiên phong và là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường phương tiện chạy hoàn toàn bẰng đIỆn,thông minh, sang trọng, hôm nay tuyên bố rằng hãng đã hoàn tất quyền chào mua đã được báo trước liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp 0,00% có thể chuyển đổi sang cổ phiếu (CUSIP No. 62914VAE6, “Tr á i phiếu”) đáo hạn 2026 ( Tr á i phiếu”) của hãng. Quyền chào mua hết hạn lúc 5:00 chiều ( giờ New York) và о Th Tư, ngà y 31/01/2024. Dựa trê n thô ng tin từ The Deutsche Bank Trust Company Americas, với tư các bên thanh toán cho Tr á i phiếu, tổng nợ gốc của Tr á i phiếu (gí mua la i) (300.536.000,00 đô lạ Mĩ) đã được nộp một cá ch hơ p lê và không rút la i trước khi hết hạn quyền chào mua. Doanh nghiệp đã chuyển tiền thanh toán với gí mua la i cho Bên thanh toán để phân phối cho những Người sở hữu đã khá c quyền chào mua của chính mình. Sau khi hoàn tất mua la i, nợ gốc tổng cộng của Tr á i phiếu là 912.000 đô la Mĩ vẫn chưa được đảm bảo và tiếp tục tuân thủ các đi ề u khoản có trong Giấ y nợ và Tr á i phiếu.

Các tài liệu đệ nàn với Ủy ban Chư ng khó an và Sà n giao dí ch (US) (SE C) có thể truy cập trực tuyến miễn phí trên trang web của Ủy ban Chư ng khó an và Sà n giao dí ch (SE C), http://www.sec.gov. Các tài liệu đệ nàn với Ủy ban Chư ng khó an và Sà n giao dí ch (US) (SE C) có thể lấy miễn phí từ trang web của Doanh nghiệp http://ir.n i o.com.

Về NIO Inc.

NIO Inc. tiên phong và là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường phương tiện chạy hoàn toàn bẰng đIỆn,thông minh, sang trọng. Được sáng lập vàо thá ng 11/2014, sứ mệnh của NIO là tạo ra một phong cá ch sống vui tươi. NIO hướng tớ i mục tiêu xây dựng cộng đồ ng từ những phương tiện chạy hoàn toàn bẰng đIỆn,thông minh để chia sẻ ni ề m vui và phát triển cu ồ ng vớ i ngườ i dùng. NIO thiết kể , phát triển, liên doanh chế tạ o và bán các phương tiện chạy hoàn toàn bẰng đIỆn,thông minh, sang trọng, tiên phong trong phát triển các sáng kiến trong lĩnh vực đIỆn khí hoa thế hệ tiếp the o, đIỆn khí hoa trợ giúp và đIỆn khí hoa thông minh, các kỹ thuật và ăc-quy chạy đIỆn đIỆn tử . NIO tạo ra những đột phá và sáng kiến kỹ thuật liên tục cho chính mình, chẳng hạn như các kỹ thuật trao đổi ăc-quy đạ t trình độ hàng đầ u trong ngành, Công nghệ ăc-quy (BaaS) và NIO Autonomous Driving ( NIO Lấ p) đô c quyền của hãng, các dịch vụ đăng ký của hãng. Danh mục sản phẩ m của NIO bao gồ m mẫu SUV đIỆn đô thị thông minh sáu chỗ danh tiếng, ES8, mẫu SUV đIỆn đô thị thông minh trung bình-lớn, ES 7 (hoặ c EL7), mẫu SUV đIỆn đô thị thông minh sáu chỗ danh tiếng, ES 6 (hoặ c EL6), mẫu SUV đIỆn đô thị thông minh coupe danh tiếng, EC7, mẫu SUV đIỆn đô thị thông minh coupe sáu chỗ , EC6, mẫu executive đIỆn đô thị thông minh sáu chỗ , ET9, mẫu sedo n đIỆn đô thị danh tiếng, ET7, mẫu sedo n đIỆn đô thị sáu chỗ trung bình, ET5, và mẫu SUV đô thị thông minh sáu chỗ , ET5T.

Để biết them chi tiết, vui lòng gử i yêu cầu truy cập trên trang web:http://ir.n i o.com

Ngoại giao Doanh nghiệp
ir@n i o.com

Ngoại giao Truyền Thông
global.press@n i o.com

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.