Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nova Vision Acquisition Corp. thông báo góp thêm tiền vào tài khoản thác để gia hạn thời gian hoàn thành sáp nhập doanh nghiệp đến ngày 10/04/2024

(SeaPRwire) –   Singapore, ngày 11 tháng 3 năm 2024 – Công ty Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV, “Công ty”) là một công ty mua lại mục đích đặc biệt, đã thông báo rằng Nova Pulsar Holdings Limited, nhà tài trợ của lần đầu ra công khai của Công ty (“Nhà tài trợ”), đã gửi vào tài khoản quỹ của Công ty ( “Tài khoản Quỹ”) tổng cộng 69.763,37 USD (tương đương khoảng 0,045 USD mỗi cổ phiếu thường được phát hành trong lần đầu ra công khai của Công ty không được chuộc lại), nhằm mục đích kéo dài thời hạn Công ty hoàn thành một sáp nhập kinh doanh trong thêm một (1) tháng, từ ngày 10 tháng 3 năm 2024 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024. Công ty đã phát hành một khoản vay chứng từ cho Nhà tài trợ với mệnh giá bằng số tiền gửi. Khoản vay chứng từ này không mang lãi và có thể chuyển đổi thành các đơn vị của Công ty (với mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu thường, một phiếu chứng quyền mua một nửa cổ phiếu thường và một quyền nhận một phần mười cổ phiếu thường khi hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của Công ty) với giá 10,00 USD mỗi đơn vị tại thời điểm đóng của một sáp nhập kinh doanh của Công ty.

Về Nova Vision Acquisition Corp.

Nova Vision Acquisition Corp. là một công ty trắng được thành lập nhằm mục đích thực hiện một sáp nhập, trao đổi cổ phiếu, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại hoặc sáp nhập kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Nova Vision Acquisition Corp. dự kiến nhắm đến các công ty tập trung vào lĩnh vực công nghệ tài chính, công nghệ bất động sản, công nghệ tiêu dùng và quản lý chuỗi cung ứng hoặc các công ty công nghệ phục vụ các lĩnh vực này hoặc các lĩnh vực khác.

Tuyên bố tương lai

Bản tin này bao gồm các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và điều chỉnh. Các tuyên bố tương lai là những tuyên bố không phải là sự thật lịch sử. Những tuyên bố tương lai như vậy, bao gồm việc hoàn tất thành công lần đầu ra công khai của Công ty, chịu rủi ro và điều chỉnh. Công ty rõ ràng từ chối bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết nào để phát hành công khai bất kỳ cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố tương lai nào được đưa ra để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng của Công ty hoặc bất kỳ thay đổi nào trong sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà tuyên bố dựa trên.

Liên hệ:

Nova Vision Acquisition Corp.
Quan hệ đầu tư

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.