Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nova Vision Acquisition Corp. tuyên bố có thêm phụ cấp cho tài khoản để gia hạn kết hợp doanh nghiệp đến ngày 10 tháng 3 năm 2024

(SeaPRwire) –   Singapore, ngày 12 tháng 2 năm 2024 — Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV, “Công ty”), một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, hôm nay đã thông báo rằng Nova Pulsar Holdings Limited, nhà tài trợ phát hành cổ phiếu ra công chúng ban đầu của Công ty (“Nhà tài trợ”), đã ký gửi vào tài khoản ủy thác của Công ty (Tài khoản ủy thác”) tổng cộng 69.763,37 đô la (tương đương khoảng 0,045 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông đã phát hành tại đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng ban đầu của Công ty chưa được mua lại), để gia hạn thời gian Công ty phải hoàn tất việc kết hợp kinh doanh trong một (1) tháng nữa, từ ngày 10 tháng 2 năm 2024 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024. Công ty đã phát hành một kỳ phiếu cho Nhà tài trợ với số tiền gốc bằng với số tiền ký gửi. Kỳ phiếu không tính lãi và có thể chuyển đổi thành các đơn vị của Công ty (mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông, một chứng quyền mua một nửa cổ phiếu phổ thông và một quyền nhận một phần mười cổ phiếu phổ thông khi hoàn tất việc kết hợp kinh doanh ban đầu của Công ty) với giá 10 đô la cho mỗi đơn vị khi kết thúc việc kết hợp kinh doanh của Công ty. Mục đích của việc gia hạn là tạo thời gian cho Công ty hoàn tất việc kết hợp kinh doanh.

Giới thiệu về Nova Vision Acquisition Corp.

Nova Vision Acquisition Corp. là một công ty séc trắng được thành lập với mục đích thực hiện việc sáp nhập, trao đổi cổ phiếu, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tái tổ chức hoặc kết hợp kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp khác. Nova Vision Acquisition Corp. mong muốn tìm đến các công ty mục tiêu tập trung vào ngành công nghiệp công nghệ tài chính, công nghệ bất động sản, công nghệ tiêu dùng, quản lý chuỗi cung ứng hoặc các công ty công nghệ phục vụ các ngành này hoặc các ngành khác.

Các tuyên bố mang tính dự báo

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố mang tính dự báo có liên quan đến rủi ro và bất ổn. Các tuyên bố mang tính dự báo là các tuyên bố không phải là sự thật lịch sử. Những tuyên bố mang tính dự báo như vậy, bao gồm việc hoàn tất thành công đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng ban đầu của Công ty, đều có rủi ro và bất ổn, có thể khiến kết quả thực tế khác với các tuyên bố mang tính dự báo. Công ty từ chối mọi nghĩa vụ hoặc cam kết công bố bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào có trong bản tin này để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng của Công ty liên quan đến tuyên bố đó hoặc bất kỳ thay đổi nào về các sự kiện, điều kiện hoặc tình huống mà bất kỳ tuyên bố nào dựa trên.

Liên hệ:
Nova Vision Acquisition Corp.
Quan hệ nhà đầu tư

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.