Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Puyi Inc. thông báo đổi tên thành Highest Performances Holdings Inc. và Kết quả cuộc họp cổ đông bất thường của công ty vào ngày 13 tháng 3 năm 2024

(SeaPRwire) –   GUANGZHOU, Trung Quốc, 13 tháng 3 năm 2024 — Highest Performances Holdings Inc. (NASDAQ: HPH) (“Highest Performances” hoặc “Công ty”), nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản của bên thứ ba hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay đã công bố kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức tại Quảng Châu vào ngày 13 tháng 3, 2024.

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông đã thông qua các nghị quyết đặc biệt sau để:

(i)   thay đổi tên tiếng Anh của Công ty từ Puyi Inc. thành Highest Performances Holdings Inc. và tên tiếng Trung của Công ty từ 普益有限公司 thành 华普集团有限公司, bao gồm việc thay thế mọi tham chiếu đến Puyi Inc. bằng Highest Performances Holdings Inc. trong bản ghi nhớ và điều lệ của Công ty đã được sửa đổi và tuyên bố lại lần thứ hai (các “Điều lệ”);
     
(ii)   sửa đổi Điều lệ để sửa đổi vốn cổ phần có thẩm quyền của Công ty từ 2.000.000 đô la Mỹ được chia thành 2.000.000.000 Cổ phiếu phổ thông với mệnh giá hoặc giá trị danh nghĩa là 0,001 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu thành 2.000.000 đô la Mỹ chia thành (1) 1.950.000.000 Cổ phiếu phổ thông với mệnh giá hoặc giá trị danh nghĩa là 0,001 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu và (2) 50.000.000 Cổ phiếu ưu đãi với mệnh giá hoặc giá trị danh nghĩa là 0,001 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu và mỗi người nắm giữ Cổ phiếu ưu đãi sẽ có hai mươi (20) phiếu biểu quyết cho mỗi Cổ phiếu ưu đãi;
     
(iii)   sửa đổi Điều lệ để phản ánh việc miễn trừ cho công ty khỏi việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên;
     
(iv)   thay thế toàn bộ Điều lệ hiện tại bằng bản ghi nhớ và điều lệ mới của Công ty để phản ánh thay đổi được đề cập ở trên; và
     
(v)   ủy quyền cho mỗi giám đốc của Công ty được ủy quyền thực hiện bất kỳ và mọi hành động nào có thể cần thiết để thực hiện các nghị quyết trước đó mà giám đốc đó, theo tuyệt đối của giám đốc, cho là phù hợp.
     

Liên quan đến việc đổi tên, Công ty cũng công bố việc thay đổi ký hiệu cổ phiếu từ “PUYI” thành “HPH”.

Giới thiệu về Highest Performances

Được thành lập vào năm 2010 và niêm yết trên Nasdaq vào năm 2019, Highest Performances là một tập đoàn dịch vụ công nghệ tài chính toàn diện dựa trên phân bổ tài sản tài chính của gia đình. Tập trung cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản được cá nhân hóa cho các gia đình trung lưu mới nổi và giàu có, các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho các nhà hoạch định tài chính và các dịch vụ tài chính đa dạng cho các khách hàng tổ chức.

Puyi Fund Sales Co., Ltd., một pháp nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được kiểm soát theo hợp đồng bởi Highest Performances, nắm giữ giấy phép kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tương lai và phân phối quỹ. Highest Performances đã phát triển một nền tảng công nghệ kỹ thuật số hàng đầu trong ngành, hỗ trợ các giao dịch toàn diện cho hơn 9000 sản phẩm quỹ do hơn 110 công ty quỹ trên toàn quốc cung cấp, cũng như danh mục đầu tư độc quyền các sản phẩm quỹ huy động công khai trên cơ sở trung bình chi phí đô la. Ngoài ra, Highest Performances cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện dành riêng cho các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao, bao gồm dịch vụ môi giới bảo hiểm, dịch vụ tư vấn ủy thác, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn pháp lý, cũng như các dịch vụ tư vấn phân bổ tài sản ở nước ngoài và giáo dục.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo định nghĩa của Đạo luật cải cách luật tranh tụng về chứng khoán tư nhân năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các tuyên bố liên quan đến các kế hoạch, mục tiêu, mục đích, chiến lược, sự kiện hoặc hoạt động trong tương lai, và các giả định cơ sở và các tuyên bố khác không phải là tuyên bố về các sự kiện lịch sử. Khi Highest Performances sử dụng các từ như “có thể, “sẽ, “dự định,” “nên,” “tin rằng,” “mong đợi,” “dự đoán,” “dự án,” “ước tính” hoặc các biểu thức tương tự không chỉ liên quan đến các vấn đề lịch sử, nó đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai không phải là sự đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và liên quan đến các rủi ro và bất trắc có thể khiến kết quả thực tế khác đáng kể so với kỳ vọng của Highest Performances được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố này phải chịu sự bất trắc và rủi ro bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: mục tiêu và chiến lược của Highest Performances; sự phát triển kinh doanh trong tương lai của Highest Performances; nhu cầu và sự chấp nhận của sản phẩm và dịch vụ; những thay đổi trong công nghệ; điều kiện kinh tế; sự tăng trưởng của ngành quản lý tài sản của bên thứ ba tại Trung Quốc; danh tiếng và thương hiệu; tác động của cạnh tranh và giá cả; các quy định của chính phủ; những biến động trong điều kiện kinh tế và kinh doanh nói chung tại Trung Quốc và các thị trường quốc tế mà Highest Performances phục vụ và các giả định cơ sở hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào nêu trên và các rủi ro khác có trong các báo cáo mà Highest Performances nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Vì những lý do này, trong số các lý do khác, các nhà đầu tư được khuyến cáo không nên quá tin tưởng vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố khác được thảo luận trong các hồ sơ của Highest Performances với Ủy ban Chứng khoán