Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Studio City Finance Limited công bố chào mua thầu tới 100 triệu đô la Mỹ trái phiếu kỳ hạn đến 2025 có 6,000% lãi suất của công ty

(SeaPRwire) –   MACAU, ngày 08 tháng 04 năm 2024 – Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) hôm nay thông báo rằng họ đã khởi động đợt mua lại tiền mặt cho tối đa 100 triệu USD mệnh giá tổng (the “Maximum Tender Amount”) của trái phiếu chưa đáo hạn 6,000% do năm 2025 đang lưu hành (ISIN: US86389QAE26 và USG85381AE48) (the “Notes” và đợt mua lại như vậy, the “Tender Offer”).

Đợt mua lại được thực hiện tuân theo và dựa trên các điều kiện được nêu trong Tài liệu Đề nghị Mua lại, ngày 08 tháng 04 năm 2024 (the “Offer to Purchase”). Đợt mua lại sẽ hết hạn lúc 5:00 chiều, giờ thành phố New York, ngày 06 tháng 05 năm 2024, trừ khi được kéo dài hoặc chấm dứt bởi Studio City Finance (the “Expiration Time”). Việc đưa ra trái phiếu có thể bị rút lại bất cứ lúc nào vào hoặc trước 5:00 chiều, giờ thành phố New York, ngày 19 tháng 04 năm 2024 (the “Withdrawal Deadline”), nhưng không thể bị rút lại sau đó trừ khi luật pháp yêu cầu quyền rút lại bổ sung.

Đền bù cho mỗi 1.000 USD mệnh giá trái phiếu được đưa ra hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) vào hoặc trước 5:00 chiều, giờ thành phố New York, ngày 19 tháng 04 năm 2024 (the “Early Tender Date”), và được chấp nhận thanh toán sẽ là 1.000 USD, bao gồm phụ cấp đưa ra sớm. Đền bù cho mỗi 1.000 USD mệnh giá trái phiếu được đưa ra hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) sau Ngày Đưa Ra Sớm và vào hoặc trước thời hạn và được chấp nhận thanh toán sẽ là 970 USD. Trái phiếu chỉ được chấp nhận với mệnh giá tối thiểu 200.000 USD và bội số 1.000 USD bổ sung. Trái phiếu có thể bị cắt giảm nếu tổng mệnh giá trái phiếu được đưa ra hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) khiến Số Tiền Đưa Ra Tối Đa bị vượt quá.

Việc thanh toán cho trái phiếu được đưa ra hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) vào hoặc trước Ngày Đưa Ra Sớm và được chấp nhận thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 (the “Early Payment Date”) (hoặc Ngày Thanh Toán Cuối Cùng (định nghĩa bên dưới) nếu Studio City Finance quyết định không có Ngày Thanh Toán Sớm). Việc thanh toán cho trái phiếu được đưa ra hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) sau Ngày Đưa Ra Sớm nhưng vào hoặc trước thời hạn dự kiến sẽ là ngày 08 tháng 05 năm 2024 (the “Final Payment Date”). Nếu đợt mua lại được hoàn tất tối đa vào Ngày Đưa Ra Sớm, các chủ sở hữu đưa ra trái phiếu sau đó sẽ không có bất kỳ trái phiếu nào được chấp nhận thanh toán trừ khi Studio City Finance tăng Số Tiền Đưa Ra Tối Đa.

Studio City Finance đã dự trữ quyền kéo dài, sửa đổi hoặc chấm dứt đợt mua lại bất cứ lúc nào theo quyết định độc quyền của họ, bao gồm việc tăng hoặc giảm Số Tiền Đưa Ra Tối Đa. Studio City Finance không bắt buộc phải kéo dài thời hạn Rút Lại liên quan đến bất kỳ sự tăng hoặc giảm như vậy.

Đợt mua lại chỉ được thực hiện dựa trên Tài liệu Đề nghị Mua lại, trong đó nêu rõ các điều kiện chi tiết của đợt mua lại. Bản sao của Tài liệu Đề nghị Mua lại có sẵn từ Đại lý Dịch vụ Phát hành và Thông tin, Kroll Issuer Services Limited, tại trang web sau: . Studio City Finance đã ủy quyền cho Deutsche Bank AG, Singapore Branch và Morgan Stanley & Co. LLC làm đại lý môi giới cho đợt mua lại. Các câu hỏi về các điều kiện của đợt mua lại nên được định hướng cho Deutsche Bank AG, Singapore Branch tại One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, Chú ý: Global Risk Syndicate (Điện thoại: +65 6423-4229), với bản sao gửi cho Deutsche Bank AG, London Branch tại Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vương quốc Anh, Chú ý: Nhóm Quản lý Nợ (Điện thoại: +44 207-5458011) và Deutsche Bank Securities Inc. tại 1 Columbus Circle, Thành phố New York, Bang New York 10019, Hoa Kỳ, Chú ý: Nhóm Quản lý Nợ (Điện thoại: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527) hoặc Morgan Stanley & Co. LLC tại 1585 Broadway, Tầng 6, Thành phố New York, Bang New York 10036, Hoa Kỳ, Chú ý: Nhóm Quản lý Nợ (Điện thoại: +1 212-761-1057 / +1 800-624-1808, Email: ). Studio City Finance đã bổ nhiệm Kroll Issuer Services Limited làm đại lý dịch vụ phát hành và thông tin cho đợt mua lại. Các câu hỏi về thủ tục tham gia đợt mua lại hoặc yêu cầu sao chép bổ sung của Tài liệu Đề nghị Mua lại nên được định hướng cho Kroll Issuer Services Limited, Chú ý: Mu-yen Lo và Kevin Wong (Điện thoại: +852 2281-0114, ).

Bản tin báo chí này không phải là lời mời đầu tư, mua bán hoặc đề nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào. Đợt mua lại chỉ được thực hiện dựa trên Tài liệu Đề nghị Mua lại. Không có Studio City Finance, hội đồng quản trị, người giám sát, đại lý môi giới, đại lý dịch vụ phát hành và thông tin hoặc bất kỳ bên liên quan nào khuyến nghị liệu các chủ sở hữu nên đưa ra trái phiếu của họ theo đợt mua lại, và không ai được ủy quyền để đưa ra khuyến nghị như vậy. Các chủ sở hữu phải tự đưa ra quyết định liệu họ có nên đưa ra trái phiếu của họ hay không, và nếu vậy, số mệnh giá trái phiếu được đưa ra.

Việc phân phối thông báo này tại một số quốc gia có thể bị hạn chế bởi luật pháp. Những người nắm giữ thông báo này phải tự kiểm tra và tuân thủ bất kỳ hạn chế như vậy.

Thông báo báo chí này chỉ mang tính thông tin và không phải là lời mời hoặc đề nghị mua, thanh toán hoặc đăng ký các chứng khoán được đề cập ở đây. Không có gì trong thông báo báo chí này tạo thành lời đề nghị mua hoặc kêu gọi đề nghị bán chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ quốc gia đó.

Tuyên bố An toàn

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Thông báo báo chí này chứa các tuyên bố tương lai. Không hạn chế tính chất tổng quát của những tuyên bố trên, các tuyên bố tương lai được chứa rõ ràng trong thông báo báo chí này bao gồm các kế hoạch và dự kiến thời gian của Studio City Finance liên quan đến đợt mua lại. Những tuyên bố này được đưa ra theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và dự kiến của Studio City Finance, là các tuyên bố tương lai. Các yếu tố rủi ro và không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả thực tế đáng kể khác với bất kỳ tuyên bố tương lai nào. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) tốc độ phục hồi từ tác động của COVID-19 đối với kinh doanh của chúng tôi, ngành công nghiệp của chúng tôi và nền kinh tế toàn cầu, (ii) rủi ro liên quan đến luật pháp đánh bạc sửa đổi ở Macau và việc thực hiện bởi chí