Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Studio City International Holdings Limited Thông báo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 chưa được kiểm toán

(SeaPRwire) –   MACAU, ngày 30 tháng 4 năm 2024 — Studio City International Holdings Limited (NYSE: MSC) (“Studio City” hoặc “Công ty”), một khu nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu thế giới đặt tại Cotai, Macau, hôm nay đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 chưa kiểm toán.

Doanh thu hoạt động tổng cộng trong quý 1 năm 2024 đạt 150,2 triệu USD, so với doanh thu hoạt động tổng cộng là 51,5 triệu USD trong quý 1 năm 2023. Sự thay đổi chủ yếu là do sự phục hồi tiếp tục trong lĩnh vực du lịch đến nước ngoài trong quý 1 năm 2024 và việc mở cửa giai đoạn 2 của Studio City vào tháng 4 năm 2023, dẫn đến tăng doanh thu từ hợp đồng casino và doanh thu phi trò chơi cao hơn.

Casino Studio City đã tạo ra doanh thu trò chơi thô là 318,4 triệu USD và 146,7 triệu USD cho các quý 1 năm 2024 và 2023, tương ứng.

Khối lượng chip xoay của Casino Studio City là 525,8 triệu USD trong quý 1 năm 2024 so với 718,5 triệu USD trong quý 1 năm 2023. Tỷ lệ thắng chip xoay là 3,72% trong quý 1 năm 2024 so với 1,59% trong quý 1 năm 2023. Phạm vi tỷ lệ thắng chip xoay mong đợi là 2,85% – 3,15%.

Lượng tiền đặt cược trên bàn trò chơi thể thao tăng lên 923,3 triệu USD trong quý 1 năm 2024, so với 480,6 triệu USD trong quý 1 năm 2023. Tỷ lệ giữ tiền của bàn trò chơi thể thao thị trường khối là 29,5% trong quý 1 năm 2024, so với 24,7% trong quý 1 năm 2023.

Khối lượng cầm tay máy trò chơi cho quý 1 năm 2024 là 824,3 triệu USD, so với 431,7 triệu USD trong quý 1 năm 2023. Tỷ lệ thắng máy trò chơi là 3,2% trong quý 1 năm 2024, so với 3,8% trong quý 1 năm 2023.

Doanh thu từ hợp đồng casino là 66,9 triệu USD cho quý 1 năm 2024, so với doanh thu từ hợp đồng casino là 18,7 triệu USD cho quý 1 năm 2023. Doanh thu từ hợp đồng casino là sau thuế trò chơi và chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động hiện tại của Casino Studio City được khấu trừ bởi Melco Resorts (Macau) Limited, nhà khai thác casino của Studio City ( “Nhà khai thác Trò chơi”).

Tổng thuế trò chơi và chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động hiện tại của Casino Studio City được khấu trừ từ doanh thu trò chơi thô là 251,5 triệu USD và 128,0 triệu USD trong các quý 1 năm 2024 và 2023, tương ứng.

Tổng doanh thu phi trò chơi tại Studio City trong quý 1 năm 2024 đạt 83,3 triệu USD, so với 32,7 triệu USD trong quý 1 năm 2023.

Lợi nhuận khai thác trong quý 1 năm 2024 đạt 16,1 triệu USD, so với lỗ khai thác là 26,9 triệu USD trong quý 1 năm 2023.

Studio City đã tạo ra EBITDA điều chỉnh(1) là 66,2 triệu USD trong quý 1 năm 2024, so với EBITDA điều chỉnh là 9,1 triệu USD trong quý 1 năm 2023. Sự thay đổi chủ yếu là do tăng doanh thu từ hợp đồng casino và doanh thu phi trò chơi cao hơn.

Lỗ ròng phải trả cho cổ đông Studio City International Holdings Limited trong quý 1 năm 2024 là 14,6 triệu USD, so với lỗ ròng phải trả cho cổ đông Studio City International Holdings Limited là 38,0 triệu USD trong quý 1 năm 2023. Lỗ ròng phải trả cho quyền tham gia là 1,4 triệu USD và 3,6 triệu USD trong các quý 1 năm 2024 và 2023, tương ứng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận khác

Tổng chi phí phi hoạt động ròng trong quý 1 năm 2024 là 32,0 triệu USD, chủ yếu bao gồm chi phí lãi vay là 34,8 triệu USD, bị bù trừ một phần bởi lãi tiền gửi là 1,6 triệu USD.

Chi phí khấu hao và phân bổ đã ghi nhận trong quý 1 năm 2024 là 50,1 triệu USD, trong đó 0,8 triệu USD liên quan đến chi phí khấu hao quyền sử dụng đất.

EBITDA điều chỉnh của Studio City cho ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2024 được đề cập trong bản tin thông báo kết quả kinh doanh của Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”) ngày 30 tháng 4 năm 2024 (“Bản tin thông báo kết quả kinh doanh của Melco”) cao hơn 21,7 triệu USD so với EBITDA điều chỉnh của Studio City nằm trong bản tin báo chí này. EBITDA điều chỉnh của Studio City nằm trong bản tin báo chí này bao gồm một số khoản chi phí liên doanh mà không bao gồm trong EBITDA điều chỉnh của Studio City nằm trong Bản tin thông báo kết quả kinh doanh của Melco. Những khoản chi phí liên doanh như vậy bao gồm, trong số các mục khác, phí và chi phí dịch vụ chung được tính giữa Công ty và các công ty con của nó và một số công ty con của Melco. Ngoài ra, EBITDA điều chỉnh của Studio City nằm trong Bản tin thông báo kết quả kinh doanh của Melco không phản ánh một số chi phí liên quan đến đầu tư và một số chi phí liên doanh liên quan đến hoạt động bàn trò chơi thể thao tại Casino Studio City.

Tài sản và nguồn vốn đầu tư

Tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 đạt tổng cộng 218,1 triệu USD (ngày 31 tháng 12 năm 2023: 228,2 triệu USD), bao gồm 0,1 triệu USD tiền mặt bị hạn chế sử dụng (ngày 31 tháng 12 năm 2023: 0,1 triệu USD). Tổng nợ, sau khi khấu trừ chi phí tài chính chưa phân bổ và phụ phí phát hành ban đầu, vào cuối quý 1 năm 2024 là 2,34 tỷ USD (ngày 31 tháng 12 năm 2023: 2,34 tỷ USD).

Đầu tư vốn cho quý 1 năm 2024 là 10,8 triệu USD.

Các sự kiện mới

Ngày 8 tháng 4 năm 2024, Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) thông báo đã khởi xướng đợt mua lại tiền mặt cho tổng số tiền gốc tối đa 100 triệu USD của các chứng khoán không chuyển đổi có lãi suất 6,000% đáo hạn năm 2025 đang lưu hành (các “Chứng khoán” và đợt mua lại như vậy, “Đợt mua lại”). Thời hạn nộp đơn sớm đã kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 (“Ngày nộp đơn sớm”) và tại Ngày nộp đơn sớm, đã nhận được các đơn nộp hợp lệ (và không rút lại hợp lệ) với tổng số tiền gốc là 307,150 triệu USD của các Chứng khoán. Một số tiền gốc bằng 100,029 triệu USD của các Chứng khoán đã được Studio City Finance chấp nhận mua lại và hủy bỏ.

Tuyên bố an toàn bến

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Bản tin báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Studio City International Holdings Limited (“Công ty”) cũng có thể đưa ra các tuyên bố dự báo tương lai trong các báo cáo thường niên gửi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (SEC), trong báo cáo thường niên gửi cổ đông, trong các bản tin báo chí và các tuyên bố miệng của các giám đốc, giám đốc hoặc nhân viên của Công ty với bên thứ ba. Các tuyên bố không dựa trên sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và dự kiến của Công ty, là các tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn, và một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào. Những yếu tố như vậy bao gồm, nhưng không giới h