Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Warrantee Inc. thông báo về việc nhận được Quyết định hủy niêm yết của Nasdaq và kế hoạch kháng cáo

(SeaPRwire) –   Tokyo, Nhật Bản, ngày 19 tháng 4 năm 2024 — Công ty Warrantee Inc. (Nasdaq: WRNT) (công ty hoặc “Warrantee”), một công ty công nghệ tiếp thị và nghiên cứu thị trường Nhật Bản, hôm nay thông báo rằng Công ty đã nhận được một lá thư quyết định (lá thư) vào ngày 15 tháng 4 năm 2024 từ Ban Điều hành Danh mục Đầu tư của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq thông báo rằng do không duy trì được yêu cầu giá trị tối thiểu 1 USD mỗi cổ phiếu theo tiêu chuẩn tiếp tục niêm yết trên Thị trường vốn Nasdaq, như quy định tại Quy tắc niêm yết 5550 (a) (2) của Nasdaq (yêu cầu giá trị tối thiểu), Ban Điều hành đã quyết định (quyết định) rằng cổ phiếu của Công ty sẽ bị loại khỏi danh sách niêm yết trên Nasdaq trừ khi Công ty yêu cầu kháng cáo quyết định này lên Hội đồng Điều trần (Hội đồng).

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, Công ty nhận được một lá thư từ Nasdaq (Thông báo), thông báo rằng dựa trên giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu trong 30 ngày liên tiếp trước Thông báo, Công ty không đáp ứng được yêu cầu giá trị tối thiểu. Theo Quy tắc niêm yết 5810 (c) (3) (A), Thông báo cho phép Công ty có thời hạn 180 ngày lịch từ ngày Thông báo, hoặc cho đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, để khôi phục tuân thủ yêu cầu giá trị tối thiểu.

Theo lá thư, Công ty không khôi phục được tuân thủ yêu cầu giá trị tối thiểu vào ngày 10 tháng 4 năm 2024 và không đủ điều kiện cho giai đoạn 180 ngày thứ hai. Cụ thể, Công ty không đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu ban đầu 5 triệu USD cho Thị trường vốn Nasdaq, như dự kiến cho giai đoạn 180 ngày thứ hai. Hơn nữa, vào ngày 4 tháng 4 năm 2024, Nasdaq thông báo rằng do Công ty không nộp Báo cáo 6-K chứa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty không còn tuân thủ Quy tắc niêm yết 5250 (c) (2) của chúng tôi. Vấn đề này phục vụ như một cơ sở bổ sung và riêng biệt cho việc loại khỏi danh sách. Trừ khi Công ty yêu cầu kháng cáo quyết định trước ngày 22 tháng 4 năm 2024, cổ phiếu của Côngty sẽ bị đình chỉ kể từ ngày mở cửa làm việc ngày 24 tháng 4 năm 2024, và Mẫu 25-NSE sẽ được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch, loại bỏ cổ phiếu của Công ty khỏi danh sách niêm yết và đăng ký trên Nasdaq.

Công ty dự định kháng cáo quyết định lên Hội đồng theo đúng thủ tục. Yêu cầu điều trần sẽ tạm dừng việc đình chỉ cổ phiếu của Công ty và nộp Mẫu 25-NSE chờ quyết định của Hội đồng. Công ty đang xem xét tất cả các lựa chọn có sẵn, bao gồm cả chia cổ phiếu ngược, và sẽ cung cấp cho cổ đông các thông tin mới khi chúng có sẵn.

Về Công ty Warrantee Inc.

Được thành lập tại Nhật Bản vào năm 2013, Warrantee là một công ty công nghệ tiếp thị và nghiên cứu thị trường Nhật Bản giúp các nhà tài trợ doanh nghiệp mở khóa giá trị thông qua các chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu trong khi cung cấp cho khách hàng tiềm năng của các nhà tài trợ doanh nghiệp tham gia vào các chiến dịch của mình với bảo hành mở rộng đối với hàng tiêu dùng hoặc một số lợi ích chăm sóc sức khỏe do nhà tài trợ doanh nghiệp tài trợ. Warrantee tập trung vào việc phát triển một bộ dịch vụ tiếp thị và nghiên cứu thị trường chuyên biệt, và những dịch vụ này được thiết kế để thu thập và khai thác dữ liệu mục tiêu và chuyên biệt của khách hàng tiềm năng của nhà tài trợ doanh nghiệp để cung cấp những hiểu biết thị trường độc quyền cho nhà tài trợ doanh nghiệp và thúc đẩy doanh số bán hàng của sản phẩm của họ. Tại trung tâm của hoạt động kinh doanh hiện tại của Warrantee là cung cấp dịch vụ chiến dịch tiếp thị là mô hình ba bên, kết nối ba bên: nhà tài trợ doanh nghiệp, người tham gia chiến dịch mà Warrantee cũng gọi là người dùng, và Warrantee, và được thiết kế để mang lại lợi ích cho tất cả ba bên. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: .

Tuyên bố dự báo tương lai

Một số tuyên bố trong thông cáo này là dự báo tương lai. Những dự báo tương lai này liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên những dự đoán hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính. Nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) những tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “nên”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “dự kiến”, “ước tính”, “tiếp tục”, “dự đoán”, “tiềm năng” hoặc các từ tương tự trong tài liệu công bố này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các dự báo tương lai để phản ánh sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau ngày công bố này, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin tưởng rằng các dự đoán được biểu hiện trong các dự báo tương lai là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kết quả thực tế sẽ khớp với các dự đoán đó và khuyến cáo các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong Bản đăng ký và các tài liệu khác của Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ.

Để liên hệ với nhà đầu tư và báo chí, vui lòng liên hệ:

Công ty Warrantee Inc.
Phòng Quan hệ Đầu tư
Email:

Ascent Investor Relations LLC
Bà Tina Xiao
Điện thoại: +1-646-932-7242
Email:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.