Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

YY Group Báo cáo Kết quả Tài chính Năm 2023

(SeaPRwire) –   Doanh thu đạt 31,8 triệu USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái

Lợi nhuận gộp đạt 3,7 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái

SINGAPORE, 14 tháng 5 năm 2024 — Công ty TNHH YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH) (“YY Group”, “YYGH” hoặc “Công ty”) đã công bố báo cáo tài chính năm 2023.

“Chúng tôi rất vui mừng khi báo cáo doanh thu và lợi nhuận gộp tăng lần lượt 59% và 42% so với năm ngoái,” ông Mike Fu, người sáng lập và Giám đốc điều hành của YY Group cho biết. “Với việc gần đây niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq và mở rộng sang các nước mới, chúng tôi tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch chiến lược nhằm mục tiêu phát triển doanh nghiệp và tạo giá trị cho cổ đông.”

Những điểm nổi bật trong năm 2023 và gần đây:

  • Hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ban đầu 1.125.000 cổ phiếu loại A với giá 4 USD/cổ phiếu, tổng thu vốn khoảng 4,5 triệu USD
  • Mở rộng sang thị trường khách sạn và dịch vụ lưu trú tại Australia, Việt Nam và Campuchia

Những điểm nổi bật tài chính năm 2023:
Tất cả các con số dưới đây tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

  • Doanh thu đạt 31,8 triệu USD, tăng 59% so với 20,0 triệu USD năm ngoái
  • Chi phí đạt 28,1 triệu USD, tăng 61% so với 17,5 triệu USD năm ngoái
  • Lợi nhuận gộp đạt 3,7 triệu USD, tăng 42% so với 2,6 triệu USD năm ngoái
  • Lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng lần lượt là 1,4 triệu USD và 864.000 USD

Tổng doanh thu tăng 11,8 triệu USD hoặc khoảng 59%, từ 20,0 triệu USD trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 lên 31,8 triệu USD trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tổng doanh thu tăng do dịch vụ vệ sinh tăng khoảng 41% và dịch vụ nhân công tăng khoảng 94%.

Lợi nhuận gộp tăng 1,1 triệu USD, từ 2,6 triệu USD lên 3,7 triệu USD hoặc khoảng 42% chủ yếu do lợi nhuận gộp từ cả dịch vụ vệ sinh và nhân công đều tăng.

Trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, chúng tôi đạt lợi nhuận hoạt động 1,4 triệu USD và lợi nhuận ròng 864.000 USD.

Tổng chi phí đạt 28,1 triệu USD, tăng 10,6 triệu USD hoặc 61% so với 17,5 triệu USD trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sự tăng trưởng chi phí tổng thể khoảng 61% chủ yếu do chi phí nhân công tăng ở cả dịch vụ vệ sinh và nhân công, chủ yếu do mức lương theo giờ của lao động tăng, nhu cầu và đơn hàng của khách hàng tăng do mở rộng kinh doanh.

Chi phí quản lý và hành chính tăng 937.200 USD, hoặc khoảng 31%, từ 2,9 triệu USD trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 lên 3,8 triệu USD trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng do tăng số lượng nhân viên và chi phí hành chính để hỗ trợ kinh doanh mở rộng.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có số dư tiền mặt là 467.235 USD, tài sản ngắn hạn là 10,2 triệu USD và nợ ngắn hạn là 6,0 triệu USD, dẫn đến vốn lưu động dương là 4,2 triệu USD.

Về Công ty TNHH YY Group Holding Limited
Công ty TNHH YY Group Holding Limited là một công ty có trụ sở tại Singapore chuyên tái định nghĩa tương tác kỹ thuật số và tạo ra những kết nối có ý nghĩa trong môi trường kỹ thuật số ngày càng phát triển. Với nền tảng đổi mới và cam kết mang lại trải nghiệm tập trung cho người dùng, YY Circle khai thác công nghệ tiên tiến để thúc đẩy sự tham gia, hợp tác và xây dựng cộng đồng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://yygroupholding.com/.

Tuyên bố tương lai
Bản tin này chứa các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ban đầu đề xuất và việc sử dụng dự kiến của số tiền thu được. Không có đảm bảo rằng đợt chào bán thảo luận ở trên sẽ được hoàn tất theo các điều khoản mô tả hoặc tất cả, hoặc rằng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như đã chỉ ra. Các tuyên bố dự báo tương lai phụ thuộc vào nhiều điều kiện ngoài kiểm soát của Công ty, bao gồm những điều được nêu trong phần Yếu tố Rủi ro của Công ty trong tài liệu đăng ký và bản cáo bạch sơ bộ đối với đợt chào bán của Công ty đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Bạn có thể tìm thấy bản sao các tài liệu này trên trang web của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố này để phản ánh sự sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành này, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Liên hệ đầu tư tại Singapore
Phua Zhi Yong, Giám đốc Tài chính
YY Group
jason.phua@yygroupholding.com

Liên hệ đầu tư tại Mỹ
Jack Perkins
KCSA Strategic Communications
YYGroup@kcsa.com

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.