Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Andlauer Healthcare Công bố Cổ tức Quý 3

TORONTO, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) (“AHG” hoặc “Công ty”) hôm nay thông báo cổ tức quý 3 của cổ đông Công ty (bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023) với số tiền 0,09 đô la cho mỗi cổ phiếu có quyền biểu quyết phụ thuộc và cổ phiếu có quyền biểu quyết nhiều lần. Khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho các cổ đông ghi danh tại ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Về AHG

AHG là một công ty quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu và đang phát triển, cung cấp nền tảng 3PL (nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba) và các giải pháp vận chuyển chuyên biệt mạnh mẽ cho ngành chăm sóc sức khỏe. Các dịch vụ 3PL của Công ty bao gồm các giải pháp logistics, phân phối và đóng gói được tùy chỉnh cho các nhà sản xuất chăm sóc sức khỏe trên khắp Canada. Các dịch vụ vận chuyển chuyên biệt của AHG tại Canada, bao gồm dịch vụ chuyển phát hàng không, vận chuyển đường bộ, giao hàng dành riêng và dịch vụ last mile, cung cấp một điểm dừng duy nhất đáp ứng nhu cầu vận chuyển chăm sóc sức khỏe chuyên biệt của khách hàng một cách tích hợp và hiệu quả. Thông qua các dịch vụ bổ sung có sẵn trên mạng lưới phân phối trải dài khắp đất nước, AHG nỗ lực đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chuỗi cung ứng chuyên biệt của khách hàng một cách tích hợp và hiệu quả. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường bộ chuyên biệt, chủ yếu cho ngành chăm sóc sức khỏe, trên 48 tiểu bang liền kề của Mỹ. Để biết thêm thông tin về AHG, vui lòng truy cập: www.andlauerhealthcare.com.

NGUỒN Andlauer Healthcare Group Inc.