Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

ARC RESOURCES LTD. XÁC NHẬN CỔ TỨC HÀNG QUÝ 0,17 USD MỖI CỔ PHIẾU VÀO NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2023

ARC RESOURCES LTD. CONFIRMS QUARTERLY DIVIDEND OF $0.17 PER SHARE FOR OCTOBER 16, 2023

CALGARY, AB, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – (TSX: ARX) Công ty TNHH Tài nguyên ARC (“ARC”) xác nhận số tiền cổ tức hợp lệ hàng quý 0,17 đô la mỗi cổ phiếu vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho các cổ đông ghi danh vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, tổng số tiền thanh toán cho cổ đông trong 12 tháng qua là 0,59 đô la mỗi cổ phiếu.


ARC Resources Ltd. Logo (CNW Group/ARC Resources Ltd.)

Giới thiệu ARC

Công ty TNHH Tài nguyên ARC Ltd. là nhà sản xuất Montney lớn nhất thuần túy và là một trong những công ty năng lượng trả cổ tức lớn nhất Canada, với hoạt động chi phí thấp và hiệu quả ESG hàng đầu. Hồ sơ tín dụng đầu tư cấp bậc của ARC được hỗ trợ bởi sự đa dạng về hàng hóa và địa lý cũng như các thực tiễn quản lý rủi ro vững chắc xung quanh tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Cổ phiếu phổ thông của ARC được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto dưới ký hiệu ARX.

Vui lòng truy cập trang web của ARC tại www.arcresources.com hoặc liên hệ với Quan hệ Nhà đầu tư:

Email: IR@arcresources.com

Điện thoại: (403) 503-8600

Fax: (403) 509-6427

Đường dây miễn phí: 1-888-272-4900

ARC Resources Ltd.

Phòng 1200, 308 – 4 Avenue SW

Calgary, AB T2P 0H7

NGUỒN ARC Resources Ltd.