Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Báo cáo Nghiên cứu Phân tích Thông tin Di truyền Thế hệ Tiếp theo Toàn cầu 2023-2030: DNASTAR, Fabric Genomics, Partek và DNAnexus Thúc đẩy Sáng kiến Thông tin Di truyền NGS

DUBLIN, 26 tháng 9 năm 2023 – Báo cáo “Thị trường thông tin NGS (giải trình tự thế hệ tiếp theo) theo cung cấp ứng dụng người dùng cuối – Dự báo toàn cầu đến năm 2030” đã được thêm vào danh mục của ResearchAndMarkets.com.

Research_and_Markets_Logo

Thị trường thông tin NGS toàn cầu đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với giá trị thị trường dự kiến đạt 4,3 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng với tốc độ CAGR 15,4% trong giai đoạn từ 2023 đến 2030.

Sự mở rộng thị trường ấn tượng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính, bao gồm việc tăng đầu tư R&D từ các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, sự gia tăng tần suất ung thư và rối loạn di truyền, việc áp dụng ngày càng tăng của NGS trong chẩn đoán bệnh và y học chính xác, sự tiến bộ công nghệ liên tục trong các giải pháp thông tin NGS, và các sáng kiến của chính phủ ủng hộ các dự án giải trình tự bộ gen quy mô lớn. Tuy nhiên, lo ngại về bảo mật dữ liệu là một thách thức đối với quá trình tăng trưởng của thị trường.

Hơn nữa, việc áp dụng ngày càng tăng các công cụ thông tin NGS trong bệnh viện và phòng thí nghiệm lâm sàng, cùng với việc sử dụng ngày càng tăng các giải pháp quản lý dữ liệu sinh học và bộ gen cho phân tích dữ liệu sâu rộng và diễn giải, dự kiến sẽ tạo ra cơ hội đầy hứa hẹn cho các nhà hoạt động trên thị trường.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng vận hành các công cụ Thông tin NGS vẫn là một trở ngại đáng kể đối với sự mở rộng thị trường.

Dựa trên cung cấp, vào năm 2023, phân khúc phần mềm dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất của thị trường.

Phần mềm thông tin NGS cho phép các nhà nghiên cứu phân tích, lưu trữ và chia sẻ an toàn khối lượng lớn dữ liệu bộ gen một cách hiệu quả. Với khả năng tiết kiệm chi phí và thời gian, các biện pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ và các tính năng hợp tác liền mạch, các giải pháp phần mềm này cho phép quản lý dữ liệu bộ gen hiệu quả, góp phần vào thị phần lớn của phân khúc này.

Dựa trên ứng dụng, vào năm 2023, phân khúc khám phá thuốc dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất của thị trường.

Sự tăng trưởng của phân khúc này được thúc đẩy bởi những lợi ích mà công nghệ NGS mang lại trong khám phá thuốc. NGS cho phép xác định các mục tiêu thuốc mới và phát triển các kỹ thuật điều trị nhắm mục tiêu cụ thể vào các gen và protein, bao gồm liệu pháp điều trị đích, liệu pháp gen và liệu pháp oligonucleotide.

Dựa trên người dùng cuối, vào năm 2023, phân khúc các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất của thị trường thông tin giải trình tự thế hệ tiếp theo (NGS).

Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học sử dụng rộng rãi NGS cho phân tích hiệu suất cao và phát triển thuốc dựa trên di truyền. Việc áp dụng thông tin NGS đã cho phép quản lý, phân tích và báo cáo hiệu quả các khối lượng lớn dữ liệu bộ gen, do đó hỗ trợ công việc từ xa và nâng cao khả năng nghiên cứu. Những yếu tố này góp phần vào thị phần đáng kể của phân khúc này.

Vào năm 2023, Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường thông tin NGS, tiếp theo là Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và Trung Đông & Châu Phi.

Các yếu tố hỗ trợ cho thị phần lớn nhất của thị trường này là sự tiến bộ công nghệ trong khu vực, sự gia tăng tần suất ung thư, và tăng chi tiêu chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, sự hiện diện của các nhà sản xuất chủ chốt, cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe được thiết lập tốt, và các sáng kiến của chính phủ cho xét nghiệm chẩn đoán dựa trên NGS cũng góp phần vào thị phần lớn của Bắc Mỹ.

Các công ty chủ chốt hoạt động trên thị trường NGS toàn cầu là

  • Illumina Inc.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Qiagen N.V.
  • Agilent Technologies Inc.
  • Sapio Sciences LLC
  • DNASTAR Inc.
  • Fabric Genomics Inc.
  • Partek Incorporated
  • DNAnexus Inc.

Các chủ đề chính được đề cập:

1. Giới thiệu

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp tiếp cận
2.2. Quá trình thu thập và xác nhận dữ liệu
2.3. Ước tính và dự báo thị trường
2.4. Giả định cho nghiên cứu

3. Tóm tắt

4. Cái nhìn sâu về thị trường
4.1. Tổng quan
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng thị trường
4.2.1. Phân tích tác động của các động lực thị trường
4.2.2. Phân tích các yếu tố
4.3. Các trường hợp sử dụng
4.4. Phân tích năm lực cạnh tranh của Porter
4.5. Thị trường thông tin giải trình tự thế hệ tiếp theo (NGS): Phân tích quy định

5. Đánh giá thị trường thông tin NGS theo cung cấp
5.1. Tổng quan
5.2. Phần mềm
5.2.1. Theo loại
5.2.1.1. Phần mềm phân tích dữ liệu
5.2.1.2. Công cụ diễn giải và báo cáo dữ liệu
5.2.1.3. Công cụ lưu trữ và tính toán dữ liệu
5.2.1.4. Hệ thống qu