Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Cần chờ đợi điều gì trong các Báo cáo Cung và Cầu tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

USDA's October Supply and Demand Reports

Các Báo cáo Cung và Cầu tháng 10 của USDA đã lịch sử đóng vai trò phụ so với vụ thu hoạch đang diễn ra trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, xu hướng này đã thay đổi vào năm 2005 do Đạo luật Chính sách Năng lượng Hoa Kỳ, đã thúc đẩy nhu cầu ngô và tăng giới hạn vị thế trong các hàng hóa nông nghiệp.

Khi chúng ta đang ở giữa tháng 10, vụ thu hoạch mùa thu năm 2023 đang diễn ra mạnh mẽ, với ước tính mới nhất từ Dịch vụ Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) cho thấy 33% sản lượng ngô của Mỹ đã được thu hoạch và 30% sản lượng đậu tương của Mỹ đã được thu hoạch. Cộng đồng nông nghiệp đang bàn tán sôi nổi về các báo cáo sắp tới của USDA, đặc biệt liên quan đến sản xuất ngô và đậu tương.

Tác giả của bài viết này, trong khi thừa nhận sự quan tâm đến các báo cáo này, đã thể hiện sự thiếu quan tâm cá nhân, vì họ tin rằng thông tin cần thiết để hiểu cung và cầu trên thị trường là sẵn có và không đòi hỏi thống kê của chính phủ. Thay vào đó, nhiều cá nhân trong ngành thích đối xử với việc phát hành hàng tháng các con số của USDA như một loại “trò chơi Keno”, nơi họ chờ đợi chính phủ tiết lộ các con số của mình và xem họ có “thắng” hay không.

Một phóng viên hàng hóa đã tiếp cận tác giả để tìm hiểu những gì cần mong đợi từ các báo cáo tháng 10. Theo truyền thống, trọng tâm vào tháng 10 là sản xuất, đặc biệt do những thay đổi đáng kể về diện tích trồng trọt. Trong khi USDA đã có những con số diện tích này từ mùa xuân, họ thường chỉ thực hiện những thay đổi tối thiểu cho đến năm 2005.

Tuy nhiên, hai sự kiện quan trọng vào năm 2005 đã thay đổi bản chất của các báo cáo tháng 10. Đạo luật Chính sách Năng lượng Hoa Kỳ năm 2005 đã làm tăng nhu cầu ngô, và cùng lúc đó, giới hạn vị thế tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) đã được sửa đổi để cho phép giao dịch phi thương mại nhiều hơn trên các thị trường nông sản. Sự thay đổi về động lực giao dịch này đã thúc đẩy USDA điều chỉnh nhiều hơn trong các báo cáo tháng 10.

Kể từ năm 2005, đã có nhiều thay đổi trong các báo cáo tháng 10 của USDA, với những dịch chuyển đáng chú ý về diện tích trồng ngô và đậu tương. Ví dụ, vào năm 2008, USDA đã giảm diện tích trồng ngô từ 87,9 triệu mẫu xuống 85,9 triệu mẫu trong báo cáo tháng 10 ban đầu, và diện tích trồng đậu tương tăng từ 74,8 triệu mẫu lên 77,0 triệu mẫu. Một báo cáo tháng 10 sửa đổi tiếp tục giảm diện tích trồng ngô xuống 84,9 triệu mẫu và lấy lại 1,1 triệu mẫu từ đậu tương.

Những năm tiếp theo đã chứng kiến sự dao động cả về diện tích trồng ngô và đậu tương, với 2,1 triệu mẫu giảm xuống đối với ngô vào năm 2013 và diện tích đậu tương trải qua cả tăng và giảm. Tuy nhiên, hai tháng 10 gần đây nhất (2021 và 2022) không thay đổi so với các ước tính tháng 9.

Điều này đưa ra hai khả năng thú vị cho báo cáo tháng 10 năm 2023 sắp tới: Liệu sẽ có năm thứ ba liên tiếp không thay đổi, gợi nhớ đến Sự tương đồng cá Benjamin Franklin (ngụ ý rằng thị trường có xu hướng trở nên ảm đạm sau một loạt xu hướng trái với quy luật)? Hoặc có một bước ngoặt ẩn giấu đang chờ đợi được tiết lộ trong báo cáo năm 2023? Trong khi nó có thể không cung cấp nhiều thông tin, chắc chắn nó hứa hẹn sẽ là một sự kiện thú vị, giống như “Keno trên steroid”.