Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

CFOs nâng triển vọng kinh tế Bắc Mỹ và thử nghiệm GenAI trong phạm vi ngân sách: Khảo sát Deloitte CFO SignalsTM Quý 3 2023

NEW YORK, Ngày 12 tháng 9 năm 2023


As used in this document,

Những điểm chính

  • Năm mươi bảy phần trăm CFO đánh giá nền kinh tế Bắc Mỹ hiện tại tích cực, tăng từ 34% trong quý 2/2023 và đánh dấu mức đọc cao nhất kể từ quý 1/2022. Lạc quan ròng của CFO về triển vọng tài chính của các công ty riêng của họ cũng tăng lên +22 từ +6 vào quý trước.
  • CFO đã nâng kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ (YOY) cho doanh thu, lợi nhuận và tuyển dụng trong nước, với lợi nhuận phản ánh sự gia tăng lớn nhất.
  • Hơn một nửa (56%) các CFO cho biết cổ phiếu của Mỹ được định giá quá cao, so với 39% nói như vậy trong quý 2/2023.
  • Bốn mươi mốt phần trăm CFO nói rằng bây giờ là thời điểm tốt để chấp nhận rủi ro lớn hơn. Điều này đại diện cho sự gia tăng so với 33% của quý trước và lơ lửng trên mức trung bình hai năm là 40%.
  • Khả năng sẵn có và giữ chân nhân tài một lần nữa đứng đầu danh sách các mối quan tâm nội bộ của CFO, tiếp theo là thực thi và ưu tiên hóa các chiến lược kinh doanh.
  • Các mối quan ngại về địa chính trị cùng với các chính sách và quy định nổi bật là rủi ro bên ngoài đáng lo ngại nhất của CFO.
  • Bốn mươi hai phần trăm CFO cho biết các tổ chức của họ đang thử nghiệm trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), mặc dù họ thừa nhận nguồn lực và năng lực nhân tài là rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng và triển khai GenAI.

Tại sao nó quan trọng đối với CFO
Mỗi quý, CFO SignalsTM theo dõi suy nghĩ và hành động của các CFO hàng đầu đại diện cho các công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Bắc Mỹ. Kể từ năm 2010, cuộc khảo sát đã cung cấp những hiểu biết then chốt về môi trường kinh doanh, ưu tiên và kỳ vọng của công ty, ưu tiên tài chính và ưu tiên của CFO. Các CFO tham gia bao gồm các công ty đa dạng, lớn, với 85% người trả lời báo cáo doanh thu vượt quá 1 tỷ đô la. Chỉ hơn một phần tư (27%) đến từ các công ty có doanh thu hàng năm lớn hơn 10 tỷ đô la.

Triển vọng kinh tế
Tâm lý của CFO đối với điều kiện hiện tại tăng ở ba trong năm khu vực kinh tế được đề cập trong cuộc khảo sát. Ngoại lệ là Trung QuốcChâu Á (không bao gồm Trung Quốc). Ở Trung Quốc, chỉ có 8% người trả lời của CFO đánh giá nền kinh tế hiện tại tốt hoặc rất tốt, giảm so với 17% trong quý 2/2023. Tương tự, 24% CFO cho rằng nền kinh tế hiện tại của Châu Á (không bao gồm Trung Quốc) tốt hoặc rất tốt, giảm nhẹ so với 28% trong quý trước.

Các CFO bị chia rẽ về kỳ vọng của họ rằng điều kiện kinh tế sẽ cải thiện trong năm tới, với người trả lời cho thấy sự lạc quan đối với các nền kinh tế Bắc Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ. Bốn mươi sáu phần trăm CFO tin rằng nền kinh tế Bắc Mỹ sẽ cải thiện trong một năm, tăng từ 34% trong quý 2/2023. Hai mươi chín phần trăm CFO kỳ vọng sự cải thiện sau 12 tháng cho nền kinh tế châu Âu, gần gấp đôi so với con số được ghi nhận trong quý trước (15%). CFO cũng báo hiệu một sự gia tăng nhẹ trong triển vọng của họ rằng điều kiện kinh tế ở Nam Mỹ sẽ cải thiện trong một năm, tăng lên 9% từ 7%.

Mặt khác, triển vọng của CFO đối với nền kinh tế của Trung Quốc giảm xuống, với 20% người trả lời kỳ vọng điều kiện sẽ cải thiện trong một năm, giảm so với 30% trong quý 2/2023. Kỳ vọng của CFO về sự cải thiện của điều kiện kinh tế ở Châu Á (không bao gồm Trung Quốc) vẫn không thay đổi ở mức 27%, mặc dù đánh giá của họ về điều kiện kinh tế hiện tại giảm xuống còn 24% từ 28%.

Lạc quan về công ty riêng và rủi ro
Tỷ lệ CFO thể hiện lạc quan về triển vọng tài chính của công ty tăng từ 30% lên 41% so với quý trước, trong khi những người bi quan giảm từ 24% xuống 19% trong quý 2/2023. Do đó, lạc quan ròng của CFO tăng lên +22 từ +6. Đây là mức lạc quan ròng cao nhất được ghi nhận kể từ quý thứ tư của năm 2021. Mặc dù tăng lạc quan này, số lượng CFO nói rằng bây giờ là thời điểm tốt để chấp nhận rủi ro lớn hơn (41%) bị vượt qua bởi những người nói rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt để chấp nhận rủi ro lớn hơn (59%). Tuy nhiên, những người thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn tăng so với quý trước là 33% và lơ lửng trên mức trung bình hai năm là 40%.

Khả năng sẵn có và giữ chân nhân tài một lần nữa chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách các rủi ro nội bộ đáng lo ngại nhất của CFO, theo sát là việc thực thi và ưu tiên hóa các chiến lược kinh doanh. Địa chính trị nổi bật là rủi ro bên ngoài hàng đầu của CFO, tiếp theo là các chính sách và quy định.

Các chỉ số hoạt động chính
CFO đã nâng kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ cho doanh thu, lợi nhuận và tuyển dụng trong nước trong khi hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ của họ cho cổ tức, đầu tư vốn và tiền lương trong nước. Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tăng lên 5,5% từ 4,9%, trong khi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận leo lên 8,3% từ 4,4% vào quý trước. Kỳ vọng tăng trưởng việc làm trong nước tăng nhẹ lên 1,8% từ 1,4% trong quý 2/2023. CFO hạ kỳ vọng tăng trưởng cổ tức xuống còn 2,8% từ 2,9%, tiền lương/lương trong nước xuống còn 3,