Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Chính phủ Liên bang Tham gia Giải quyết Lạm phát Thực phẩm, một Bước Đầu tốt đẹp nói Giám đốc điều hành Hiệp hội Nông dân Sữa Canada

43 5 Federal Government Engaging on Food Inflation, a Good First Step says Dairy Farmers of Canada CEO

OTTAWA, ON, 19 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Hôm qua, chính phủ liên bang đã tổ chức một cuộc họp với các nhà bán lẻ lớn nhất của Canada để giải quyết lạm phát trong các sản phẩm thực phẩm mà người tiêu dùng Canada đã phải đối mặt trong những năm gần đây. Trong một số trường hợp, tỷ suất lợi nhuận từ các nhà bán lẻ thực phẩm lớn đã tăng vọt so với mức trước đại dịch COVID của họ.


Dairy Farmers of Canada Logo (CNW Group/Dairy Farmers of Canada)

“Nông dân sữa, giống như mọi người Canada, trải nghiệm lạm phát thực phẩm khi họ mua thực phẩm cho gia đình. Ngoài ra, họ cần đối phó với lạm phát giá nhiên liệu, thức ăn chăn nuôi và máy móc, cũng như lãi suất cao, tất cả trong khi sản xuất thực phẩm cho đất nước. Họ cũng muốn thấy lạm phát thực phẩm được giải quyết,” Giám đốc điều hành của Hiệp hội Nông dân sữa Canada, Jacques Lefebvre nói.

Liên kết đến tệp video (Jacques Lefebvre, Giám đốc điều hành, Hiệp hội Nông dân sữa Canada): https://youtu.be/x4MfgA41-Zk

“Cuộc tham vấn này là một bước đầu tiên tốt. Tuy nhiên, nếu đây là phạm vi của bài tập với các nhà bán lẻ thực phẩm lớn, chính phủ sẽ bỏ lỡ cơ hội để làm sáng tỏ các thực tiễn bao gồm áp đặt các khoản phí niêm yết, đặt hàng và tiếp thị thiên thần cho các nhà chế biến. Hiệu ứng domino của các thực tiễn này là các nhà chế biến tìm cách duy trì hoặc giảm thiểu tác động của các biện pháp này bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất,” Lefebvre thêm. “Đã đến lúc cung cấp cho người tiêu dùng tính minh bạch về cách các thực tiễn này góp phần vào lợi nhuận phình to của các nhà bán lẻ, và cuối cùng là lạm phát thực phẩm.”

Liên kết đến tệp video (Jacques Lefebvre, Giám đốc điều hành, Hiệp hội Nông dân sữa Canada): https://youtu.be/JTR-vMgUP7Q

VỀ HIỆP HỘI NÔNG DÂN SỮA CANADA

Hiệp hội Nông dân sữa Canada là tổ chức vận động chính sách, vận động hành lang và quảng bá quốc gia đại diện cho các nhà sản xuất sữa Canada. DFC nỗ lực tạo ra điều kiện ổn định cho ngành sữa trong nước của chúng tôi. Nó cũng tìm cách duy trì các chính sách thúc đẩy tính bền vững của sản xuất sữa Canada và quảng bá các sản phẩm sữa và lợi ích sức khỏe của chúng. Các nông dân sữa đã đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không từ sản xuất sữa ở cấp độ trang trại vào năm 2050.

NGUỒN Hiệp hội Nông dân sữa Canada