Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Cổ phiếu Bank of America: Hoạt động bất thường trong quyền chọn mua

Bank of America Stock

Vào ngày 19 tháng 9, một khối lượng đáng kể các quyền chọn mua cổ phiếu của Bank of America Corp (NYSE: BAC) đã được giao dịch, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Những quyền chọn mua này, nằm sâu trong tiền, cho thấy tâm lý lạc quan và cho thấy các nhà đầu tư dự đoán tiềm năng tăng giá trong cổ phiếu Bank of America.

Đã có 25.500 hợp đồng được giao dịch cho các quyền chọn mua với mức giá thực hiện 24,00 USD, có hiệu lực trong 30 ngày vào ngày 20 tháng 10 năm 2023. Đáng chú ý, khối lượng các quyền chọn mua này được giao dịch cao hơn 215 lần so với khối lượng quyền chọn mua đang lưu hành thông thường, cho thấy sự quan tâm đáng kể.

Sự tăng vọt trong giao dịch quyền chọn mua ngụ ý sự tham gia của một nhà đầu tư tổ chức lớn hoặc một nhóm nhà đầu tư thể hiện sự tự tin vào Bank of America và triển vọng tương lai của ngân hàng. Một lý do đằng sau sự tự tin này có thể là niềm tin rằng suy thoái kinh tế không cận kề. Ngoài ra, nếu lãi suất tăng đang ở gần đỉnh, điều đó có thể đem lại điều tốt lành cho lợi nhuận dài hạn của ngân hàng.

Khám phá Lý do Mua Quyền Chọn Mua Trong Tiền (ITM)

Để hiểu lý do một quỹ lớn mua quyền chọn mua trong tiền (ITM), hãy đi sâu vào con số. Phí bảo hiểm 4,82 USD cộng với mức giá thực hiện 24,00 USD dẫn đến tổng chi phí 28,82 USD cho mỗi quyền chọn mua. Vào ngày 19 tháng 9, cổ phiếu đóng cửa ở mức 28,65 USD.

Điều này có nghĩa là việc mua các quyền chọn mua kỳ hạn 30 ngày liên quan đến việc trả nhiều hơn một chút so với giá cổ phiếu hiện tại. Cụ thể, có 17 xu giá trị phụ trội, chiếm 3,66% đòn bẩy (tức 0,17 USD/4,65 USD) vượt quá giá trị nội tại của quyền chọn mua.

Điều quan trọng cần lưu ý là quỹ đã trả 4,82 USD cho mỗi quyền chọn mua, nhưng những quyền chọn mua này chỉ đáng giá 4,65 USD mỗi hợp đồng. Do đó, nếu cổ phiếu BAC tăng lên 30 USD vào hoặc trước ngày 20 tháng 10, các quyền chọn mua có khả năng được định giá hơn 6,00 USD (tức 30 USD – giá thực hiện 24 USD). Ví dụ, ở mức giá 6,17 USD, quỹ sẽ tăng 28% chỉ trong 30 ngày (tức 6,17 USD/4,82 USD – 1).

Mức lợi nhuận tiềm năng này vượt xa mức lợi nhuận 4,7% mà người ta sẽ đạt được bằng cách mua và nắm giữ cổ phiếu BAC, giả định nó tăng từ 28,65 USD lên 30 USD mỗi cổ phiếu. Hơn nữa, quỹ có thể mua gần sáu lần nhiều quyền chọn mua so với việc nắm giữ cổ phiếu (tức 28,65 USD/4,82 USD ≈ 5,94 lần).

Tóm lại, cách tiếp cận đòn bẩy này có ý nghĩa nếu quỹ dự đoán tiềm năng tăng giá của cổ phiếu BAC và tin tưởng vào cơ sở cơ bản của ngân hàng.

Định giá hấp dẫn của cổ phiếu Bank of America

Một trong những yếu tố thúc đẩy việc quỹ mua các quyền chọn mua ITM có thể là định giá hấp dẫn của Bank of America. Dựa trên dự báo của các nhà phân tích, cổ phiếu đang giao dịch ở mức chỉ 8,48 lần thu nhập năm 2023 và 8,85 lần thu nhập năm 2024.

Định giá này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 11,83 lần giá trên thu nhập (P/E) trong 5 năm qua, theo báo cáo của Seeking Alpha. Tương tự, Morningstar đưa ra mức trung bình lịch sử P/E 5 năm là 11,62 lần.

Điều này cho thấy cổ phiếu BAC có thể tăng tiềm năng 38% nếu quay trở lại mức P/E lịch sử trung bình, đặt mục tiêu giá ở mức 39,54 USD mỗi cổ phiếu.

Hơn nữa, Bank of America trả cổ tức hàng năm 96 xu, dẫn đến lợi suất cổ tức 3,35% ở mức giá cổ phiếu hiện tại 28,65 USD mỗi cổ phiếu. Điều quan trọng là ngân hàng đã liên tục tăng cổ tức trong 9 năm qua.

Ngoài ra, Morningstar báo cáo mức lợi suất cổ tức trung bình lịch sử 5 năm là 2,28%. Nếu cổ phiếu BAC giao dịch ở mức lợi suất này, giá của nó cần tăng lên 42,11 USD, phản ánh mức tăng 47% so với mức hiện tại. Tính toán này dựa trên việc chia cổ tức hàng năm 96 xu cho 0,0228.

Cuối cùng, cổ phiếu BAC đang giao dịch ở mức 0,89 lần giá trị sổ sách của nó là 32,05 USD mỗi cổ phiếu (tức 28,65 USD/32,00 USD). Ngược lại, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/BV) lịch sử trung bình của nó là 1,13 lần, như Morningstar chỉ ra. Điều này cho thấy tiềm năng tăng 27% (tức 1,13 lần/0,89 lần) trong cổ phiếu BAC, nâng nó lên 36,39 USD mỗi cổ phiếu.

Xét ba mục tiêu giá xuất phát từ P/E lịch sử (39,54 USD), lợi suất cổ tức (42,11 USD) và P/BV (36,39 USD), trung bình của các mục tiêu này là 39,35 USD mỗi cổ phiếu, tăng 37% so với mức giá hiện tại.

Rất có thể các quỹ đã mua một lượng lớn quyền chọn mua trong tiền đối với cổ phiếu Bank of America do định giá hấp dẫn của nó dựa trên các chỉ số này.