Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Cổ phiếu Occidental Petroleum mang lại cơ hội hấp dẫn với Dòng tiền tự do mạnh mẽ

Occidental Petroleum Stock

Occidental Petroleum (NYSE:OXY) gần đây đã báo cáo 1 tỷ USD dòng tiền tự do (FCF) cho quý vừa qua, và con số này có thể tăng tiềm năng trong Q3 do giá dầu tăng. Điều này khiến công ty hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư theo định hướng giá trị và bán khống các quyền chọn put ngoài tiền (OTM), cung cấp một chiến lược tạo thu nhập bổ sung.

Tính đến ngày 19 tháng 9, cổ phiếu OXY đang giao dịch ở mức 66,22 USD một cổ phiếu, cho thấy tính ổn định tương đối trong tháng qua.

Tiềm năng FCF để Phục hồi

Điều thiết yếu là phải xem xét lịch sử gần đây của FCF của OXY để hiểu tiềm năng phục hồi của nó, như minh họa trong bảng dưới đây. Trong hai quý vừa qua, FCF của Occidental thấp hơn so với các mức độ nhìn thấy trong năm trước. Ví dụ, trong khi Q2 tạo ra 1,005 tỷ USD FCF trước vốn lưu động, công ty quản lý 4,176 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Một yếu tố góp phần là sự gia tăng liên tục chi tiêu vốn (capex) của Occidental, với Q2 2023 chứng kiến ​​1,646 tỷ USD capex, so với chỉ 972 triệu USD trong Q2 2022. Tuy nhiên, với giá dầu cao hơn trong quý này, hy vọng Occidental có thể trải qua một sự gia tăng đáng kể về FCF điều chỉnh, đặc biệt nếu chi tiêu capex vẫn ổn định. Điều này có lợi cho các nhà đầu tư giá trị trong cổ phiếu.

Định giá hấp dẫn của cổ phiếu Occidental Petroleum

Hiện tại, cổ phiếu OXY giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 17,75 lần dựa trên dự báo EPS trung bình của các nhà phân tích là 3,73 USD cho năm 2023. Nhìn về phía trước, các nhà phân tích dự đoán EPS có thể tăng lên 5,09 USD mỗi cổ phiếu, dẫn đến tỷ lệ P/E trước chỉ 13 lần.

So sánh, Morningstar báo cáo mức P/E trước trung bình 17,3 lần cho 5 năm qua. Điều này cho thấy cổ phiếu OXY được định giá thấp hơn so với định giá lịch sử của nó.

Hơn nữa, OXY cung cấp cổ tức 1,09%. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập.

Khám phá các quyền chọn put OTM ngắn hạn

Một chiến lược tạo thu nhập cho các nhà đầu tư OXY là bán khống các quyền chọn put ngoài tiền (OTM). Cách tiếp cận này có thể đặc biệt có lợi cho các cổ đông hiện tại muốn tạo thêm thu nhập trong khi hạn chế rủi ro bán cổ phiếu của họ thông qua các đòn bẩy quyền chọn ngắn hạn.

Ví dụ, khi xem xét chuỗi quyền chọn đáo hạn ngày 29 tháng 9 với giá thực hiện 64,00 USD đáo hạn sau 10 ngày, các nhà bán khống các quyền chọn này có thể tạo ra thêm 0,48% thu nhập trong ít hơn hai tuần cho đến khi đáo hạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chiến lược này mang lại rủi ro. Nếu giá OXY giảm xuống 64,00 USD, nhà đầu tư có thể bị bắt buộc mua thêm cổ phiếu OXY với giá đó. Để thực hiện giao dịch này, các công ty môi giới thường yêu cầu các nhà đầu tư bảo đảm 6.400 USD tiền mặt và/hoặc ký quỹ, cho phép mua 100 cổ phiếu nếu cổ phiếu đạt đến giá thực hiện.

Mặc dù có rủi ro tiềm ẩn, nhà đầu tư vẫn giữ lại 31,00 USD thu nhập tạo ra từ bán khống. Nếu nhà đầu tư lặp lại giao dịch bán khống OTM này mỗi hai tuần trong một năm, tổng thu nhập có thể lên tới 806,00 USD hoặc 12,6% trên 6.400 USD đầu tư. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng phí quyền chọn có thể thay đổi, nhưng cách tiếp cận này nhấn mạnh sự hấp dẫn của việc bán khống các quyền chọn trong môi trường thị trường hiện tại.

Tóm lại, cổ phiếu OXY mang lại cơ hội hấp dẫn nhờ dòng tiền mạnh mẽ và định giá thuận lợi. Bán khống các quyền chọn OTM có thể là chiến lược hợp lý để tạo thu nhập bổ sung trong khi quản lý rủi ro.