Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

ENN Natural Gas Co., Ltd. công bố thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần

Mining 25 kelpfish ENN Natural Gas Co., Ltd. Announces Entry into Equity Transfer Agreement

LANGFANG, Trung Quốc, 27 tháng 9 năm 2023 – ENN Natural Gas Co., Ltd. (“ENN Natural Gas” hoặc “công ty”, mã chứng khoán 600803.SH) đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với Công ty TNHH Công nghệ Kaihong Guangdong (“Kaihong Technology”), một công ty con của Tập đoàn Năng lượng Hongdong Nội Mông (“Hongdong Energy”). Theo thỏa thuận, ENN Natural Gas sẽ chuyển nhượng 100% cổ phần của mình tại Công ty TNHH Khai thác Xinneng (“Xinneng Mining”) với giá 6,67 tỷ NDT, đồng thời, Kaihong Technology sẽ thanh toán nợ ròng của Xinneng Mining là 3,835 tỷ NDT. Việc chuyển nhượng cổ phần này giúp công ty tập trung hơn nữa vào hoạt động kinh doanh chính là khí tự nhiên và tối ưu hóa cơ cấu tài sản, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty trở thành nhà khai thác sinh thái thông minh trong ngành khí tự nhiên.

ENN Natural Gas Co., Ltd.

Là một trong những công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc, ENN Natural Gas vận hành hơn 250 dự án khí đô thị trên toàn quốc, có công suất phân phối LNG hàng năm trên 10 tỷ m3, vận hành cảng nhận LNG quy mô lớn đầu tiên do tư nhân đầu tư ở Trung Quốc – Cảng nhận LNG ENN Zhoushan. Mạng lưới kinh doanh của công ty bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị khí tự nhiên, bao gồm phân phối, thương mại, lưu trữ và vận chuyển, sản xuất và kỹ thuật. Dựa trên các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực, ENN Natural Gas đã xây dựng nền tảng vận hành thông minh cho ngành công nghiệp khí tự nhiên – GreatGas. Nền tảng này tăng tốc tích hợp nhu cầu, nguồn lực, dự trữ và môi trường phân phối của ngành công nghiệp khí tự nhiên, đổi mới và phát triển các dịch vụ thông minh kỹ thuật số, cam kết trở thành nhà khai thác sinh thái thông minh trong ngành công nghiệp khí tự nhiên. Năm 2022, tổng khối lượng bán khí tự nhiên của ENN Natural Gas đạt 36,2 tỷ m3, chiếm khoảng 10% tổng tiêu thụ khí tự nhiên của Trung Quốc.

Tập đoàn Năng lượng Hongdong Nội Mông

Tập đoàn Năng lượng Hongdong tập trung vào khai thác than, đào bới mỏ hở, giặt rửa, vận chuyển than và tích hợp phát triển bất động sản, du lịch sinh thái và đầu tư dự án. Tập đoàn có hơn 20 thành viên và đã đầu tư vào bốn mỏ than ở Nội Mông với công suất sản xuất than 10 triệu tấn mỗi năm và công suất vận chuyển đường sắt 4 triệu tấn mỗi năm.

Vui lòng truy cập: https://www.enn-ng.com/en
Liên hệ đầu tư: ir.ennng@enn.cn
Liên hệ truyền thông: suchang@enn.cn

NGUỒN ENN Natural Gas Co., Ltd.