Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Hội nghị thượng đỉnh TECH4ALL Huawei Connect khám phá cách công nghệ và đối tác cho phép bao trùm và bền vững

99 Huawei Connect TECH4ALL Summit Explores How Technology and Partnerships Enable Inclusion and Sustainability

Thượng Hải, 22 tháng 9 năm 2023 – Hội nghị thượng đỉnh TECH4ALL Huawei Connect 2023 vào ngày 20 tháng 9 đã mời các đối tác TECH4ALL từ khắp nơi trên thế giới đến chia sẻ quan điểm của họ về vai trò then chốt mà công nghệ và quan hệ đối tác đóng trong việc tạo điều kiện cho một thế giới kỹ thuật số bao trùm và bền vững hơn.

Dựa trên việc làm nổi bật các kết quả dự án hiện tại và các thực tiễn tốt nhất, một chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh là cách thức các quan hệ đối tác phục vụ như một cầu nối giữa các ngành công nghiệp ICT, chính phủ, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ để đạt được các mục tiêu chung trong các lĩnh vực bao trùm và bền vững.

“Chúng tôi biết rằng các công nghệ như kết nối băng thông rộng, điện toán đám mây, Internet vạn vật và AI mang lại tiềm năng khổng lồ như những chất xúc tác thay đổi nhanh chóng, những thay đổi có thể mang lại lợi ích cả cho con người và hành tinh,” ông Peng Song, Phó Chủ tịch cao cấp của Huawei và Chủ tịch Chiến lược và Tiếp thị CNTT phát biểu trong bài phát biểu khai mạc.

Peng Song, Phó Chủ tịch cao cấp của Huawei và Chủ tịch Chiến lược và Tiếp thị CNTT trong bài phát biểu khai mạc

Phát biểu thay mặt Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN), James Hardcastle đã nhấn mạnh đến quan hệ đối tác Tech4Nature do IUCN và Huawei cùng khởi xướng vào năm 2021. Với năm dự án thí điểm đang được triển khai trên toàn cầu, Tech4Nature nhằm mục đích cải thiện quản lý 300 khu bảo tồn thiên nhiên bằng cách phát triển các giải pháp công nghệ đổi mới và đo lường hiệu quả bảo tồn so với Tiêu chuẩn Danh sách Xanh của IUCN.

“Công nghệ có thể cách mạng hóa bảo tồn thiên nhiên. Thông qua quan hệ đối tác Tech4Nature, chúng tôi có thể chia sẻ và mở rộng các giải pháp kỹ thuật cho đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, không chỉ phần cứng có thể giúp tiết kiệm chi phí và cho phép hành động. Đóng góp hữu ích nhất của công nghệ cho bảo tồn là phân tích dữ liệu hiện có thể thực hiện. Chúng tôi chỉ có thể tăng tốc truy cập thông tin và trí tuệ tốt hơn, thông minh hơn, ra quyết định hiệu quả hơn thông qua các quan hệ đối tác đa bên hữu nghị và toàn diện,” ông James Hardcastle, Trưởng bộ phận Các khu Bảo tồn và Bảo vệ của IUCN nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh, các đối tác TECH4ALL đã ra mắt hai bản trắng và ký kết hai thỏa thuận hợp tác chiến lược với Huawei trong các lĩnh vực giáo dục và bảo vệ môi trường.

Hai bản trắng được công bố

Thay mặt Bộ Giáo dục Kenya (MoE), Martin Kungania đã công bố Báo cáo DigiSchool – Kết nối Internet đến Trường học. Báo cáo dựa trên Dự án Kết nối Internet DigiSchool, một sáng kiến do chính phủ dẫn đầu hợp tác với UNESCO và Huawei, với giai đoạn một kết nối chín trường trung học và ba trường tiểu học với kết nối internet tốc độ cao vào năm 2021.

“Chính phủ hiện đang hợp tác với UNESCO và Huawei trong giai đoạn hai sẽ kết nối nhiều trường hơn nữa. Điều này sẽ bao gồm các trường học đặc biệt dành cho học sinh khiếm thính và cung cấp công nghệ hội nghị truyền hình để hỗ trợ giáo viên và học sinh của họ, mang lại lợi ích thậm chí còn lớn hơn cho những học sinh kém may mắn,” ông Martin Kungania, Điều phối viên Quốc gia của Chương trình Xóa mù chữ Kỹ thuật số thuộc Bộ Giáo dục Kenya nói.

Báo cáo đánh giá cách internet cải thiện giảng dạy và học tập, xác định các thực tiễn tốt nhất để mở rộng quy mô và tính bền vững, và đánh giá cách kết nối tăng cường các chức năng hành chính của trường học.

Trong lĩnh vực môi trường, đối tác TECH4ALL Rainforest Connection (RFCx) đã phát hành tài liệu Sử dụng sức mạnh của Âm thanh và AI để Theo dõi Đa dạng Sinh học và Theo dõi các Mục tiêu Khung Toàn cầu về Đa dạng Sinh học (GBF).

“Khung Montreal-Kunming về Đa dạng Sinh học Toàn cầu (GBF) đề ra các mục tiêu quan trọng để bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học trên toàn thế giới, nhưng chúng ta cần các công cụ giám sát hiệu quả để theo dõi tiến độ của mình và cuối cùng đạt được các mục tiêu này,” ông Antony Harfield, Giám đốc Công nghệ của RFCx nói. “Sự kết hợp của sinh thái học âm thanh và AI cung cấp một giải pháp không xâm lấn, hiệu quả về chi phí và có thể mở rộng đối với vấn đề này, tạo điều kiện cho bảo tồn dựa trên bằng chứng và quản lý thích ứng,” “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với TECH4ALL trong các dự án trên khắp thế giới để thể hiện sức mạnh của âm thanh và AI để theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu GBF.”

Rainforest Connection và Huawei cho đến nay đã triển khai các giải pháp âm thanh thông minh để phát hiện các mối đe dọa, chẳng hạn như khai thác gỗ bất hợp pháp và săn bắn trái phép, và giám sát đa dạng sinh học dựa trên tiếng kêu của các loài ở các hệ sinh thái đại dương, núi, rừng và rừng mưa ở 15 quốc gia.

Hai thỏa thuận chiến lược được ký kết

Được ký kết bởi Huawei và Quỹ Doanh nhân Xã hội Trung Quốc, Kế hoạch Trao quyền cho Giáo viên Trẻ về Giáo dục tiếp tục một dự án hiện có nhằm cung cấp đào tạo kỹ năng kỹ thuật số cho giáo viên trẻ nông thôn. Được khởi động vào năm 2017, chương trình đã đào tạo gần 125.000 giáo viên trẻ nông thôn vào tháng 6 năm 2023, qua đó hưởng lợi 6 triệu trẻ em ở các trường nông thôn.

Trong lĩnh v