Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

iMocha, cùng với các đối tác khác, giành giải thưởng “Chất xúc tác tốt nhất – Văn hóa và Nhân tài” tại Diễn đàn TM Forum’s Digital Transformation World (DTW) 2023

4 5 iMocha, cùng với các đối tác khác, giành giải thưởng 'Best Catalyst - Culture and Talent' tại Diễn đàn TM Forum's Digital Transformation World (DTW) 2023

PUNE, Ấn ĐộSAN FRANCISCO, 26 tháng 9 năm 2023 — Tại sự kiện TM Forum DTW23-Ignite, iMocha, cùng với các đối tác khác, đã vinh dự được trao giải thưởng uy tín ‘Best Catalyst – Culture and Talent’ để ghi nhận vai trò then chốt của mình trong việc thúc đẩy Mô hình Trưởng thành Tài năng Kỹ thuật số (DTMM). DTMM giải quyết các thách thức bao gồm con người và văn hóa với mục tiêu tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi từ Telco sang TechCo.


iMocha, cùng với các đối tác, giành giải thưởng ‘Best Catalyst - Culture and Talent’ tại Diễn đàn TM Forum's Digital Transformation World (DTW) 2023

Quá trình chuyển đổi từ Telco sang TechCo cho phép họ mở rộng ra ngoài các dịch vụ kết nối truyền thống, để cung cấp các dịch vụ mới với các mô hình kinh doanh kỹ thuật số đa dạng. Những mô hình này tích hợp một cách liền mạch các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, Internet vạn vật và 5G, từ đó tạo ra các nguồn doanh thu mới và xây dựng thế cạnh tranh mới.

Amit D Mishra, Nhà sáng lập và CEO, iMocha, nhận xét, “Tất cả chúng tôi tại iMocha rất vui mừng về chiến thắng của dự án. Giải thưởng này thôi thúc chúng tôi tiếp tục trao quyền cho các công ty Viễn thông với cách tiếp cận dựa trên kỹ năng mà iMocha ủng hộ để xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai.”

Vishal Madan, Trưởng phòng Kỹ thuật, iMocha và là thành viên tích cực của Diễn đàn TM, cho biết, “iMocha, cùng với các đối tác khác như Huawei, China Mobile, AIS, MTN Nam Phi, Công ty Viễn thông Ả Rập Xê Út và Công ty Cổ phần Phần mềm Kỹ thuật Hangzhou Eastcom, đóng vai trò quan trọng trong Dự án Thiết kế Tổ chức TechCo (TCOD), nhằm hỗ trợ các Nhà cung cấp Dịch vụ Viễn thông (CSP) cách mạng hóa hoạt động của họ bằng cách nuôi dưỡng nền văn hóa tiến bộ và định hướng lực lượng lao động của họ với các mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số thành công.”

Mô hình Trưởng thành Tài năng Kỹ thuật số của Diễn đàn TM tập trung vào việc đánh giá mức độ trưởng thành của một tổ chức trên các trụ cột Con người và Văn hóa, sử dụng ba trụ cột thiết yếu: Tổ chức, Con người và Văn hóa. iMocha đóng góp cho dự án TCOD với Hướng dẫn Xây dựng Thương hiệu Nhân tài Viễn thông giúp các công ty viễn thông với các thực tiễn tốt nhất, khung xây dựng thương hiệu và lộ trình xây dựng thương hiệu nhân tài hàng năm để thu hút nhân tài và định vị ngành viễn thông như một ngành hấp dẫn để xây dựng sự nghiệp.

Ngoài ra, iMocha sẽ đóng vai trò chủ chốt hơn nữa trong khía cạnh ‘Sẵn sàng và Di động Nhân tài’ của trụ cột con người, dành riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng nhân tài một cách liền mạch và thúc đẩy sự di động nội bộ trong tổ chức.

Trí thông minh kỹ năng của iMocha hỗ trợ dự án bằng cách cung cấp các giải pháp trải khắp các lĩnh vực tuyển dụng nhân tài, lập kế hoạch nguồn nhân lực và quản lý nhân tài.

Về iMocha (www.imocha.io)

iMocha là đám mây Trí thông minh Kỹ năng dựa trên AI giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái Kỹ năng-Trước tiên và dựa trên dữ liệu của việc tuyển dụng, nâng cao kỹ năng và quản lý nhân tài – theo quy mô, cho bất kỳ vai trò công việc nào và bất kỳ ngành nào. Hơn 500 tổ chức ở hơn 70 quốc gia đang sử dụng giải pháp của iMocha để áp dụng cách tiếp cận Kỹ năng-Trước tiên để tăng tốc tuyển dụng, các chương trình học tập và phát triển khách quan, và quản lý nhân tài từ ứng viên đến cựu nhân viên. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT/ITeS, Viễn thông, Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm, và Kỹ thuật đang sử dụng nền tảng Kỹ năng của iMocha để đưa ra các quyết định về nhân tài dựa trên dữ liệu.

Nền tảng tận dụng các công nghệ được cấp bằng sáng chế và bao gồm các tính năng sáng tạo để xây dựng hồ sơ kỹ năng nhân viên, kho kỹ năng tổ chức, phân loại kỹ năng và ngữ nghĩa kỹ năng, điểm chuẩn kỹ năng, và phân tích kỹ năng giúp tuyển dụng, phát triển và quản lý nhân tài bằng cách áp dụng cách tiếp cận Kỹ năng-Trước tiên.

Ảnh: https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/09/fe897602-imocha_dtw_2023.jpg

NGUỒN iMocha