Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

/LẶP LẠI — Lời mời truyền thông – Bộ trưởng Soraya Martinez Ferrada công bố hỗ trợ tài chính của Chính phủ Canada cho 12 dự án đóng góp vào phát triển du lịch ở vùng Québec/

WENDAKE, QC, 26 tháng 9, 2023 /CNW/ – Phát triển Kinh tế Canada cho các Vùng Québec (CED)

Bộ trưởng Du lịch và Bộ trưởng phụ trách CED Soraya Martinez Ferrada sẽ tận dụng cơ hội trong chuyến thăm Wendake để công bố hỗ trợ tài chính của Chính phủ Canada cho một số tổ chức du lịch ở vùng Québec và nêu bật đóng góp của các nhà hoạt động trong ngành này nhân Ngày Du lịch Thế giới.

Ngày:
27 tháng 9, 2023

Giờ:
2:30 chiều

Địa chỉ:
Khách sạn Bảo tàng Các Dân tộc Thổ dân Đầu tiên
5 Place de la Rencontre
Wendake, Québec
G0A 4V0

Chúng tôi yêu cầu các nhà báo quan tâm tham dự họp báo này xác nhận sự có mặt bằng cách gửi email đến địa chỉ sau trước 12 giờ trưa ngày 27 tháng 9 năm 2023: conferences@dec-ced.gc.ca.

CED sẽ sử dụng các địa chỉ email nhận được để gửi thông cáo báo chí vào ngày công bố.

Kết nối

Theo dõi CED trên mạng xã hội
Tham khảo tin tức của CED

NGUỒN Phát triển Kinh tế Canada cho các Vùng Québec