Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

/LẶP LẠI — THÔNG CÁO BÁO CHÍ – CHÍNH PHỦ CANADA SẼ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở TẠI ST JOHN’S/

33 7 /R E P E A T -- MEDIA ADVISORY - THE GOVERNMENT OF CANADA TO MAKE HOUSING-RELATED ANNOUNCEMENT IN ST JOHN'S/

ST. JOHN’S, NL, Ngày 28 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Chính phủ Canada sẽ có thông báo liên quan đến nhà ở tại St. John’s.


Biểu trưng Chính phủ Canada (Nhóm CNW/Công ty Bảo lãnh Chủ sở hữu nhà ở Canada (CMHC))

Các phương tiện truyền thông được mời tham gia cùng Joanne Thompson, Nghị sĩ khu vực St. John’s East thay mặt Bộ trưởng Nhà ở, Cơ sở hạ tầng và Cộng đồng Sean Fraser cùng với Danny Breen, Thị trưởng thành phố St. John’s, để công bố thông báo.

Ngày:

29 tháng 9 năm 2023

Thời gian:

1:00 chiều NDT

Địa điểm:

Tòa thị chính 10 New Gower Street, St. John’s, NL A1C 5M2

NGUỒN Công ty Bảo lãnh Chủ sở hữu nhà ở Canada (CMHC)