Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

LightInTheBox Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 2 Năm 2023

16 1 LightInTheBox Reports Second Quarter 2023 Financial Results

SINGAPORE, 15 tháng 9 năm 2023 – LightInTheBox Holding Co., Ltd. (NYSE: LITB) (“LightInTheBox” hoặc “Công ty”), một nhà bán lẻ thời trang trực tuyến chuyên giao hàng cho khách hàng trên toàn thế giới, hôm nay đã công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật về tài chính quý 2 và nửa đầu năm 2023

Ba tháng kết thúc vào

Tăng/giảm

Sáu tháng kết thúc vào

Tăng/giảm

Tỷ USD,

ngày 30 tháng 6

ngày 30 tháng 6

năm %

ngày 30 tháng 6

ngày 30 tháng 6

năm %

ngoại trừ tỷ lệ phần trăm

2022

2023

Thay đổi

2022

2023

Thay đổi

Tổng doanh thu

$

132.4

$

191.8

44.9

%

$

226.1

$

339.5

50.2

%

– Doanh số quần áo

$

108.7

$

162.5