Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NecstGen và ProteoNic báo cáo phát triển các vector virus được cải tiến thông qua ứng dụng công nghệ 2G UNicTM cao cấp

LEIDEN, Hà Lan, 19 tháng 9 năm 2023 – Necstgen, một CDMO phi lợi nhuận và ProteoNic, nhà cung cấp công nghệ vector và dịch vụ hàng đầu cho sản xuất hiệu quả các sinh phẩm, công bố sự phát triển thành công của các vector virus lentiviral (LV) được cải tiến, thúc đẩy mức độ cao hơn các hạt virus chức năng dựa trên việc áp dụng công nghệ vector cao cấp 2G UNicTM của ProteoNic.

ProteoNic Logo

Cả hai công ty, nằm trong Công viên Khoa học Sinh học Leiden, thừa nhận nhu cầu tăng nồng độ virus và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Năng suất sản xuất và hiệu quả chi phí đóng vai trò quan trọng trong khả thi của các liệu pháp dựa trên vector. Thông qua nỗ lực kết hợp, ProteoNic và NecstGen đã đạt được mức độ virus LV chức năng cao hơn tới 5 lần, với tác động đáng kể đến hiệu quả quy trình tổng thể.

Frank Pieper, Giám đốc điều hành của ProteoNic, bình luận “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy sự hợp tác của mình với Necstgen đạt được cột mốc quan trọng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm cải thiện các vector AAV và LV, đáp ứng cả hệ thống sản xuất tạm thời và các dòng tế bào sản xuất virus ổn định”.

Paul Bilars, Giám đốc điều hành NecstGen, nói “Những kết quả đáng kể này cho thấy sức mạnh và tầm quan trọng của hệ sinh thái địa phương của chúng tôi, và làm nổi bật cách chúng tôi có thể giải quyết những thách thức của việc phát triển và dịch chuyển Liệu pháp Tế bào và Gene thành các giải pháp cho bệnh nhân và xã hội”.

Thông qua nỗ lực kết hợp, ProteoNic và NecstGen nhằm mục đích cải thiện và thúc đẩy công nghệ sản xuất vector virus AAV và LV và tăng cường khả năng sản xuất cũng như biểu hiện payload trong các mô đích, vì lợi ích cuối cùng của bệnh nhân cần Liệu pháp Tế bào và Gene.

Các công ty đặt mục tiêu làm cho công nghệ được cải thiện có thể tiếp cận rộng rãi. ProteoNic sẽ cung cấp cơ hội cấp phép và phát triển hợp tác, trong khi NecstGen dự định áp dụng công nghệ trong hoạt động CDMO của mình.

Về ProteoNic BV

ProteoNic là một công ty tư nhân có văn phòng tại Leiden, Hà Lan và khu vực Boston, Hoa Kỳ. Công ty cung cấp công nghệ và dịch vụ để tạo ra các dòng tế bào với đặc tính sản xuất sinh phẩm được cải thiện đáng kể, bao gồm mức độ sản xuất và ổn định. Công ty thương mại hóa công nghệ 2G UNicTM độc quyền của mình thông qua các thỏa thuận cấp phép và hợp tác.

Để biết thêm thông tin, xem www.proteonic.nl.

Về NecstGen

NecstGen là trung tâm xuất sắc mới về Liệu pháp Tế bào và Gene, nằm trong một cơ sở GMP được xây dựng đặc biệt trên cụm sinh học lớn nhất ở Hà Lan, Công viên Khoa học Sinh học Leiden. Tại đây, NecstGen cung cấp các dịch vụ phát triển hợp đồng, sản xuất và cho thuê thiết bị quan trọng cho các nhà phát triển liệu pháp học thuật và công nghiệp nhỏ/lớn để đưa ra thế hệ liệu pháp mới cho bệnh nhân.

Để biết thêm thông tin, xem www.nectsgen.com.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

ProteoNic BV

Jonathan Frampton, Tiến sĩ
Giám đốc Phát triển Kinh doanh
ĐT: +44 796 114 41 15
Email: frampton@proteonic.nl

Necstgen

Tristan Pritchard-Meaker, Tiến sĩ
Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh
Email: tristan@necstgen.com

Logo – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/09/bf40b2ab-proteonic_logo.jpg