Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NEVADA SUNRISE ĐÓNG TRANCHE ĐẦU TIÊN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG TƯ

Mining 54 Depositphotos 115374748 L @Agnormark NEVADA SUNRISE CLOSES FIRST TRANCHE OF PRIVATE PLACEMENT

/KHÔNG ĐỂ PHÂN PHỐI TẠI HOA KỲ HOẶC CHO CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ/

VANCOUVER, BC, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Nevada Sunrise Metals Corporation (“Nevada Sunrise” hoặc “Công ty“) (TSXV: NEV) (OTC: NVSGF) hôm nay thông báo đóng cửa đợt đầu tiên của đợt chào bán tư nhân không được báo cáo trước đây (chào bán “Offering”) (xem tin tức Nevada Sunrise ngày 16 tháng 8 năm 2023) bao gồm 3.562.500 đơn vị (các “Đơn vị”) với giá 0,08 USD mỗi Đơn vị, thu về tổng cộng 285.000 USD (Đợt đầu tiên”).


Nevada Sunrise Metals Corporation Logo (CNW Group/Nevada Sunrise Metals Corporation)

Mỗi Đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông (một “Cổ phiếu”) và một chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông (một “Chứng quyền”) của Công ty. Một Chứng quyền cho phép người nắm giữ mua một Cổ phiếu của Công ty với giá 0,12 USD trong thời hạn hết hạn 24 tháng kể từ ngày đóng cửa của đợt Chào bán.

Các khoản hoa hồng tìm kiếm bao gồm tổng số tiền 5.320 USD tiền mặt và 66.500 đơn vị tìm kiếm đã được trả cho: (1) Haywood Securities Inc. – 2.520 USD tiền mặt và 31.500 đơn vị tìm kiếm, và (2) Glores Securities Inc. – 2.800 USD tiền mặt và 35.000 đơn vị tìm kiếm. Đơn vị tìm kiếm có thể được thực hiện với giá của một Đơn vị đặt (0,08 USD) để lấy một Cổ phiếu của Công ty và một Chứng quyền, với mỗi Chứng quyền cho phép người tìm kiếm mua một Cổ phiếu của Công ty với giá 0,12 USD trong thời hạn hết hạn 24 tháng kể từ ngày đóng cửa của đợt Chào bán.

Tất cả các chứng khoán được phát hành trong Đợt đầu tiên của đợt Chào bán đều phải tuân theo thời gian giữ cổ phiếu bốn tháng cộng một ngày kể từ ngày đóng cửa, hết hạn vào ngày 16 tháng 1 năm 2024.

Thu nhập từ đợt Chào bán sẽ được sử dụng cho:

  • Hoàn thành ước tính nguồn tài nguyên khoáng sản phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 43-101 cho Dự án Lithium Gemini nằm ở Quận Esmeralda, Nevada (“Gemini”);
  • Hoàn thành đánh giá tiền khả thi sơ bộ (hoặc “PEA”) cùng với việc công bố ước tính nguồn tài nguyên khoáng sản lần đầu tiên cho Gemini;
  • Công tác thăm dò trên các tài sản khoáng sản của Công ty;
  • Các cuộc điều tra tài sản lithium khác, và vốn lưu động chung.

Công ty dự kiến ​​sẽ đóng thêm các đợt của đợt chào bán tư nhân trong những tuần tới. Việc đóng các đợt bổ sung của đợt Chào bán phụ thuộc vào sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture.

Sự tham gia của Cổ đông bên trong trong đợt Chào bán

Ba cổ đông bên trong của Công ty đã đăng ký tổng cộng 230.180 Đơn vị trong Đợt đầu tiên của đợt Chào bán. Việc tham gia của các cổ đông bên trong cấu thành một giao dịch với bên liên quan như định nghĩa theo Công cụ Đa phương 61-101 (“MI 61-101”). Công ty đang dựa vào các miễn trừ đối với các yêu cầu định giá và chấp thuận của cổ đông thiểu số của MI 61-101 được chứa trong các phần 5.5(a) và 5.7(1)(a) của MI 61-101, vì giá trị thị trường hợp lý của việc tham gia của các cổ đông bên trong trong Đợt đầu tiên của đợt Chào bán không vượt quá 25% vốn hóa thị trường của Công ty, được xác định theo MI 61-101.

Thỏa thuận Tiếp thị

Nevada Sunrise đã ký kết các thỏa thuận quảng cáo và tiếp thị để nâng cao nhận thức về các hoạt động thăm dò và phát triển ở Nevada của Công ty với (1) CEO.ca Technologies Ltd. (“CEO.ca”) trong thời hạn 12 tháng có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 với chi phí 90.000 USD trước thuế, và (2) Investing News Network (“INN”) trong thời hạn 12 tháng có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2023 với chi phí 20.000 USD trước thuế. Mỗi CEO.ca và INN đều tham gia với tư cách là nhà đầu tư trong Đợt đầu tiên của đợt Chào bán.

Giới thiệu về Nevada Sunrise

Nevada Sunrise là một công ty thăm dò khoáng sản nhỏ với một đội ngũ kỹ thuật mạnh mẽ có trụ sở tại Vancouver, BC, Canada, nắm giữ các lợi ích trong các dự án thăm dò lithium, vàng và đồng nằm ở Bang Nevada, Hoa Kỳ.

Nevada Sunrise sở hữu 100% lợi ích trong các dự án lithium Gemini, Jackson Wash và Badlands, không có bất kỳ khoản phí bản quyền nào áp dụng, tất cả đều nằm trong lưu vực Lida Valley ở Quận Esmeralda, NV, nằm ngay phía đông của lưu vực Clayton Valley, nơi có mỏ lithium duy nhất đang hoạt động ở Hoa Kỳ do Albemarle Corp. vận hành tại Silver Peak, NV. Công ty sở hữu Giấy phép nước Nevada 86863, cũng nằm trong lưu vực Lida Valley, gần Lida, NV.

Tài sản vàng chính của Công ty là lợi ích 20,01% trong liên doanh tại Dự án Vàng Kinsley Mountain gần Wendover, NV với CopAur Minerals Inc. Kinsley Mountain là một dự án vàng kiểu Carlin lưu trữ một nguồn tài nguyên vàng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thu